وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

آلزایمر را جدی بگیرید

0

آلزایمر

» زنگ خطر آلزایمر «

آلزایمر یک بیماری مغزی غیرقابل درمان اســت که عملکرد مغز را کاهش می دهد و بیشتر در افراد مسن دیده می شود. در بیماری آلزایمر هوش، حافظه و سایر عملکردهای مغزی به مرور زمان دستخوش تغییرات ناخوشایند می شــوند.
با توجه به اینکه کهنسالی یکی از دلایل اصلی ابتلا به آلزایمر اســت و بافت جمعیتی جامعه ایران نیز رفته رفته از ســاختار جوان خود فاصله می گیرد، خود به خود زنگ خطر افزایش آمار مبتلایان به این بیماری در کشــور ما دیر یا زود به صدا درخواهد آمد. تحقیقات نشــان داده که بیماری آلزایمر ممکن است هم بر اثر کمبود یک ماده شیمیایی در مغز و هم بر اثر یک اختلال ژنی ایجاد شــود.

این بیماری ابتدا به صورت فراموشــی های کوتاه مدت و از دست دادن تمرکز حواس، آن هم به صورت خفیف خود را نشــان می دهد، اما به تدریج وضعیت فرد مبتلا بدتر شــده و در نهایت توانایی اســتدلال، تعقل و ارتباط با دیگران را نیز از دســت می دهد.
آمارهای انجمن آلزایمر ایران – تنها نهــاد غیردولتی حمایت از بیمــاران مبتلا به آلزایمر – حکایــت از آن دارد که در هر ۱۲ دقیقه یک ایرانی به آلزایمر مبتلا می‌شود٬ یعنی سالانه بیش از ۴۳ هزار ایرانی دچار فراموشی مفرط مي شوند.که درمان مشخصی نیز ندارد.

داشتن یک بیمار آلزایمری شرایط زندگی را برای ســایر افراد خانواده سخت تر می کند. بیمار مبتلا به آلزایمر ممکن اســت یک سوال را ده ها بار بپرسد، ممکن است به اشتباه کلمه اي را جایگزین کلمه دیگر کند، ممکن اســت حتی از خانه خارج شود و مسیر بازگشت را فراموش کند یا رفتاری خطرساز از خود بروز دهد.
باید به این نکته توجه داشت که هرگونه رفتار نامناســب با بیماران مبتلا به آلزایمر می تواند در تشــدید این بیماری موثر باشد. بنابراین بهترین رفتار با نزدیکانی که دچار بیماری آلزایمر هســتند برقراری ارتباطی مفید و سازنده است.
علاقه خود را از آنها پنهان نکنید و به آنها ابراز علاقه کنید. تماس چشمي خود را حفظ کرده و نزد وي بمانید تا او باور کند که شــما به حرفش گوش م يکنید و ســعي دارید او را درك کنید.

هنگام برقــراری ارتباط های کلامی با آنان از جملات کوتاه و کلمات ساده استفاده کنید، به وضوح صحبت کنید، خودتان را معرفي کرده و با حالتي واضح، شفاف و شمرده صحبت کنید.
هیچ گاه تصور نکنید که آنها قادر به درك شما نیستند. هیچ زمانی حرف آنها را قطع نکنید؛ هرچند ممکن اســت یک جمله کوتاه آنان چند دقیقه طول بکشــد اما بهتر اســت که در این زمان از اصلاح کلمات آنها خودداري کنید.

در برخــورد با آنها هیچ وقت عصبانی نشــوید. از نشانه هاي بصري استفاده کنید. گاهي اوقات حرکات و دیگر نشــانه هاي بصري، بهتر از لغات صرف مي توانند در درك منظور مفید واقع شوند.

معصومه صالحی - دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*