وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

ارتباط بین روابط مادری و تناسب اندام

0

» تناسب اندام و مهر مادری «

تحقيقات جديد نشان می دهد کودکانی که با مادران خود روابط عاطفی ضعيفی دارند در دوران نوجوانی دچار اضافه وزن می شوند.
محققان با مطالعه بر روی 1000 نوجوان دريافتند، بيش از ۲۵ درصد از کودکانی که رابطه عاطفی کمی را در دوران کودکی خود با مادرشان داشته اند، در دوران نوجوانی اضافه وزن پيدا کرده اند. در حالی که اين رقم در گروه کودکانی که رابطه عاطفی خوبی با مادرشان داشته‌اند٬ به ۱۳ می رسد.

بر اساس اين مطالعات، مورد توجه قرار نگرفتن از طرف مادر، باعث بروز استرس در کودکان می شود و اين استرس روی مغز اثر مستقيم می گذارد.
در مغز يک هم پوشانی بين استرس و تعادل وجود دارد و پاسخ به استرس می تواند از طريق تنظيم اشتها به چاقی مربوط شود.
البته مواد غذايی ناسالم، سوءتغذيه، عدم تحرک و فعاليت مناسب بدني و خواب ناکافي، نقش بيشتری در چاق شدن کودکان دارند.

تهیه و انتشار: دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*