Search

ارتباط ژن چاقی با تغییرات هورمونی

در مطالعه ی جدید محققین دانشگاه Upsala  مشخص گردید که افراد مسن حامل یک واریته ی رایج از ژن چربی و چاقی بنام ژن FTO  دچار تغییر در تعادل هورمونهای غدد درون ریز می شوند. غلظت پایین هورمون سیری یعنی لپتین و بالا بودن غلظت هورمون تحریک کننده ی گرسنگی یعنی هورمون گرلین سبب می گردد افراد حامل ژن FTO  اضافه وزن یابند. نتایج این تحقیق در مجله ی  Diabetes  منتشر گردید.

محققین دانشگاه اوپسالا و دانشگاه Umeå در این پژوهش به بررسی غلظت گرلین و لپتین در خون 985 فرد سالمند (50 درصد زن ) با متوسط سنی 70 سال بعد از یک شب ناشتا و ارتباط آن با واریته ی ژنی رایج FTO  پرداختند.

دکتر Christian Benedict  می گوید: ما دریافتیم که در افراد مسن حامل ژن FTO  مستعد کننده ی چاقی، مقدار گرلین پلاسما حدود 9 درصد بیش تر از افرادی است که این ژن را ندارند. در مقابل، سطح سرمی هورمون افزایش دهنده ی سیری یعنی لپتین یازده درصد پایین تر است.

یافته های موجود نشان می دهد که ژن FTO  سبب افزایش وزن در انسان از طریق تغییر تعادل غدد درون ریز از هورمون سیری لپتین به سمت هورمون تحریک کننده ی گرسنگی یعنی گرلین می شود.
One thought on “ارتباط ژن چاقی با تغییرات هورمونی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*