وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

تترابنازین Tetrabenazine

1

تترابنازین چیست؟

تترابنازین (Tetrabenazine) یک عامل سیستم عصبی مرکزی می‌باشد که برای درمان بیماری کره هانتینگتون (حرکات کنترل نشده و غیر ارادی) استفاده می شود.
تترابنازین یک مونوآمین (monoamine depleter) می‌باشد که با کاهش مقدار مواد شیمیایی خاصی در مغز (به عنوان مثال، دوپامین، نوراپی نفرین، سروتونین) کار می کند.
اینکه چگونه برای کاهش حرکات غیر ارادی کار می‌کند به طور کامل شناخته نشده است.

اطلاعات دارویی:

نام علمی (ژنریک): تترابنازین (Tetrabenazine)
نام تجاری: زنازین (Xenazine), نیتومان (Nitoman), رووکون (Revocon)
کلاس درمانی: عامل سیستم عصبی مرکزی
کلاس دارویی: مونوآمین دپلتور (Monoamine Depletor)
کلاس شیمی: Benzoquinolizine

مکانســیم اثر:

تترابنازین با مهار آزادســازی محتویات وزیکول های مونوآمینی به داخل فضای ســیناپس های عصبی از فعالیــت آنها جلوگیری می کند و علاوه بر آن رسپتورهای پس سیناپسی دوپامینی را نیــز بلاک می‌کند و یک Centeral Monoamine Depleting agent محسوب می‌شود

مورد مصرف:

تترابنازین در درمان بیماری های هایپرکینتیــک مانند انواع کره هــا (chorea)٬ هانتیگتــون، کره بارداري، کره ناشــی از لوپوس، کریه ســیندهام (که به دنبال تب روماتســیمی رخ می‌دهد٬ کره ناشی از کهول سن (senile chorea) ، ســندروم توره (tourett) و برخی از انواع تیک‌ها (tick) و تاردیو دیســکینزی ها موثر است.

متابولیســم:

متابولیــت اصلــی تترابنازیــن، هیدروکســی تترابنازیــن اســت که خــود یک متابولیت فعال محسوب می شود. بخش عمده این دارو از راه کبد دفع می شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

رده بندی بارداری: گروه C

معلوم نیست که آیا تترابنازین بتواند به جنین آسیب برساند٬ به پزشک خود بگویید اگر شما باردار هستید یا در حالی که از این دارو استفاده می‌کنید قصد باردار شدن دارید.
هنوز مشخص نیست که تترابنازیــن بتواند به شیر مادر منتقل شود و یا به کودک شیرخوار آسیب برساند٬ در هر صورت قبل از مصرف این دارو در دوران شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید .

منع مصرف:

این دارو بــرای بیمارانی که به این دارو یا اجزای آن حساســیت دارنــد منع مصرف دارد. بیمارانی که سابقه افسردگی دارند یا در حال حاضر افســرده هســتند گروه دیگری هستند که مصرف این دارو برایشان ممنوع است.
تترابنازین همراه داروهای MAOI مانند ترانیل سیپرومین و فنلزین منع مصرف دارد و برای قطع مصرف این داروها و آغاز مصــرف تترابنازین باید بین ۱۴ روز فاصله در نظر گرفته شود.

موارد احتیاط:

تترابنازین در موارد زیر باید با احتیاط تجویز می شود:

افســردگی: به محض آغاز علائم افســردگی مصرف تترابنازین باید قطع شود.

پارکینسونیســم: تترابنازین بــه علت مهار رســپتورهای دوپامینــی می توانــد در بعضی از بیماران خصوصا افراد مسن علائم پارکینسونیسم ایجاد کند.
ضمنا حرکات کره ای choreiform movments ناشی از مصرف لودوپا در بیماران مبتلا به پارکینسونیسم باید با کاهش دوز لوودوپا انجام شــود و نباید برای درمان آنها از تترابنازین اســتفاده شــود زیرا مصرف تترابنازیــن علائم پارکینسونیم را در این بیماران تشدید می کند.

عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض مصرف تترابنازین شامل خواب آلودگی و افت فشارخون ارتواستاتیک است.
دقت هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلات لازم است. آکاتازیا، گیجی، احساس تحریک پذیری، خستگی و پارکینسونیسم هم از دیگر عوارض تترابنازین هستند.

تداخلات دارویــی:

تترابنازیــن می تواند اثر لوودوپا را در درمان پارکینسون کاهش دهد.
مصرف همزمــان تترابنازین بــا مهارکننده های MAO می تواند باعــث تحریک پذیری و افزایش فشارخون شود.
مصرف همزمان تترابنازین با داروهای آنتی سایکوتیک می تواند باعث بروز عوارض شدید کاعش دوپامین شود.

مقدار مصرف:

در بالغین دوز اولیه دارو از ۱۲.۵ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز آغاز می شــود. دوز دارو می‌تواند هر ۳ تا ۵ روز یکبار ۱۲.۵ میلی گرم افزایش یافته و حداکثر بــه ۲۵ میلی گرم ۳ بار در روز برسد. حداکثر دوز توصیه شــده این دارو در بیشتر مقالات ۷۵ میلی گرم است اما بعضی منابع تا ۲۰۰ میلی گرم را نیز مجاز دانسته اند.

You might also like
1 Comment
  1. ردیاب ایده آل says

    ممنون از مطلب خوبتان…

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*