وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

کلرپروپامید Chlorpropamide

0

موارد و مقدار مصرف:

لرپروپاميد براي درمان ديابت مليتوس و ديابت بي مزه هيپوفيزي نسبي (به عنوان درمان خط دوم) به كار مي رود.

موارد منع مصرف و احتياط:

اين دارو در موارد زير نبايد مصرف شود:
اسيدوز،سوختگي شديد،اغماي ديابتيك ،كتواسيدوزديابتيك ،اغماي غيركتونيك هيپراسمولار،شرايطي كه باعث تغييرات زياد قند خون مي شوند،شرايطي كه نياز به انسولين را به سرعت تغيير مي دهند،شرايط ايجادكننده كاهش قند خون ،بيماريهاي كبدي و كليوي ،پورفيري و نارسايي احتقاني قلب.

عوارض جانبي:

به دنبال مصرف دارو اختلالات گوارشي ،سردرد،افزايش وزن ،كاهش قندخون ،واكنش هاي افزايش حساسيت ديده شده است. كلرپروپاميد موجب افزايش اثر هورمون آنتي ديورتيك شده و بندرت موجب كاهش سديم مي شود.

هشدار:

اين دارو در موارد زير نبايد مصرف شود:
اسيدوز،سوختگي شديد،اغماي ديابتيك ،كتواسيدوزديابتيك ،اغماي غيركتونيك هيپراسمولار،شرايطي كه باعث تغييرات زياد قند خون مي شوند،شرايطي كه نياز به انسولين را به سرعت تغيير مي دهند،شرايط ايجادكننده كاهش قند خون ،بيماريهاي كبدي و كليوي ،پورفيري و نارسايي احتقاني قلب.

تداخل دارويي:

در صورت مصرف همزمان با ضد انعقادهاي خوراكي مقدار مصرف دو دارو بايد تنظيم شود.
در مصرف همزمان با آسپاراژيناز،كورتيكواستروييدها،مدرهاي تيازيدي و ليتيم به دليل فعاليت ذاتي اين تركيبات در بالا بردن قند خون تنظيم مقدار مصرف دارو لازم است.مصرف همزمان كلرپروپاميد با تيازيدها خطر هيپوناترمي را خصوصا در بيماران مسن افزايش مي دهد. در صورت مصرف همزمان داروهايي مانند گوانتيدين ،مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز، كينين ،كينيدين و مقادير بالاي ساليسيلات ها،كلرامفنيكل و مهاركننده هاي بتا آدرنرژيك مقدار مصرف مورد نياز كلرپروپاميد تغيير مي يابد.

مکانيسم اثر:

سولفونيل اوره ها با تحريك مستقيم ترشح انسولين از سلولهاي بتاي لوزالمعده ،گلوگز خون را كاهش مي دهند.در طولاني مدت اين داروها حساسيت به انسولين را در بافتهاي محيطي مانند كبد،عضله ،چربي و سلولهاي ديگر مانند مونوسيتها و اريتروسيتها افزايش مي دهند كه نتيجه آن كاهش گليكوژنوليز و گلوكونيوژنز در كبد است. كلرپروپاميد اثر مقادير جزيي هورمون آنتي ديورتيك را در بيماران مبتلا به ديابت بي مزه هيپوفيزي تقويت مي كند.

نکات قابل توصيه به بيمار:

1.آلرژي به سولفونيل اوره ها،سولفوناميدها و تيازيدها را بايد مورد توجه قرار داد.
2.با تغيير رژيم غذايي ،فعاليت بدني و بيماري ،ميزان قند خون و برنامه درماني تغيير مي كند.
3.دارو به همراه صبحانه مصرف شود.

فارماكوكينتيك:

جذب دارو از دستگاه گوارش كامل و سريع است ،ولي غذا آن را به تاخير مي اندازد. نيمه عمر آن 36 ساعت است. متابوليسم كبدي دارو ناقص بوده و 20 درصد دارو به صورت تغيير نيافته دفع مي شود. متابوليت هاي دارو از راه ادرار دفع مي شوند.

اشكال دارويي:

Tablet:250 mg

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

رده بندی بارداری: گروه
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*