وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

افزایش فروش تجهیزات پزشکی در سال 2020

0

 

امروز جامعه با اشکالات مختلف در زمينه بيماري‌هاي نوظهور مواجه شده است. با استفاده از فناوري‌هاي سلامت و هم‌افزايي ميان فناوري‌هاي مختلف مي‌توان کاهش هزينه‌هاي سلامت را به دست آورد. علت انتخاب بيمارستان‌ها براي اجراي طرح تحول فناوري‌هاي سلامت اين است که بيمارستان نمونه کامل کوچک‌شده يک جامعه است که همه خدمات در آنجا ارائه مي‌شود. روزنامه سپيد در اين زمينه پرونده اي تهيه کرده که در آن نظر متخصصان اين حوزه در زمينه لزوم توجه به فناوري سلامت را جويا شده است.

در نخستين سمينار فناوري سلامت و شيوه‌هاي تحول در بيمارستان، که يکشنبه 26 لغايت چهارشنبه 29 بهمن در سالن آمفي‌تئا‌تر سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد، ماشاالله ترابي، دبير ستاد نوآوري اين دانشگاه با اشاره به اينکه هدف اصلي اين سمينار هم‌افزايي در استفاده صحيح از فناوري و کاهش هزينه‌هاي سلامت است، اظهار داشت: «مدل‌هاي اقتصادي به‌کارگيري فناوري سلامت در جهان، شيوه‌ها و فناوري مديريتي در اراده خدمات باليني بهتر با هزينه کمتر و نقش فناوري سلامت در ارتقاي کيفيت خدمات نيز از موضوعات ويژه سمينار فناوري سلامت و شيوه‌هاي تحول در بيمارستان به شمار مي‌رود.»

اين سمينار 4 روزه که در آن اساتيد علمي دانشگاه‌ها، مسئولان حوزه بهداشت و متخصصان حوزه فناوري شرکت داشته?اند، شامل موضوعاتي با محورهاي، بررسي تحولات تاريخي بيمارستان، شامل تحولات ساختاري و فناوري و مدل اصلاحات در مديريت فناوري و ارتقاي رضايت بيماران، ابعاد سازوکارهاي قانوني جديد در توسعه و بهره‌برداري از فناوري‌هاي جديد در بيمارستان‌ها (افق جديد برنامه پنجم و ششم براي حضور بخش غيردولتي)، توسعه فناوري و نيروي انساني متخصص در بيمارستان (بومي کردن فناوري و استفاده کارآمد از نيروي انساني متخصص)، تنوع و تکثر شرکت‌هاي دانش‌بنيان در بخش‌هاي بيمارستاني (ظرفيت‌سازي و تقسيم‌کار ملي و تعريف فعاليت‌هاي متنوع) و نقش خيرين و واقفين در ايجاد تحول در فناوري بيمارستاني بود.

در ابتداي اين مراسم با پخش کليپي به توضيح ضرورت توجه به موضوع فناوري سلامت در دنياي امروز پرداخته شد. در اين کليپ سوالات اساسي مطرح در اين سمينار ارائه شد. اين سوالات شامل مدل اقتصادي به‌کارگيري فناوري سلامت در جهان و تحليل مدل‌هاي موجود در ايران، شيوه‌ها و فناوري‌هاي مديريتي در ارائه مراقبت باليني بهتر با هزينه کمتر، آموزش بيماران و خدمات مبتني بر فناوري براي بيماران در بيمارستان بدون مرز، نقش فناوري سلامت در ارتقاي کيفيت خدمات بيمارستاني، زنجيره ارزش فناوري در بيمارستان، چالش‌ها، ضرورت‌ها و راهکارهاي شکل‌گيري شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه فناوري‌هاي بيمارستاني، مدل‌هاي عرضه کارآمد فناوري سلامت در ارتقاء زيست‌محيطي بيمارستان، شيوه‌هاي بسيج منابع و توسعه فناوري‌هاي نيروي انساني تخصصي در نظام سلامت، ابعاد سازوکارهاي جديد در ارزش افزايي فناوري سلامت، نقش کاربرپذيري فناوري‌هاي مديريت انرژي در بيمارستان، اقتصاد مقاومتي و توسعه فناوري سلامت در مرزهاي دانش، نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي و به‌کارگيري و توسعه فناوري سلامت و فرصت سازي براي مشارکت ذي‌نفعان در فرايند توليد فناوري سلامت نيز ازجمله عناوين نشست‌هاي سمينار فناوري سلامت و شيوه‌هاي تحول در بيمارستان مي شود.

دبير ستاد نوآوري دانشگاه علوم پزشکي تهران، در خصوص توجه به اهميت فناوري‌هاي سلامت گفت: «بيومولکول و بيومتريال، سلول‌هاي بنيادي، تجهيزات پزشکي، اطلاعات سلامت، فناوري مديريتي و توسعه زيرساخت‌هاي سلامت و فناوري ترکيبي بيوتصوير ازجمله فناوري‌هاي روز سلامت محسوب مي‌شوند. امروز جامعه با اشکالات مختلف در زمينه بيماري‌هاي نوظهور مواجه شده است. با استفاده از فناوري‌هاي سلامت و هم‌افزايي ميان فناوري‌هاي مختلف مي‌توان کاهش هزينه‌هاي سلامت را به دست آورد، چراکه اکنون به‌طور مثال يک مرکز فوق تخصصي در دانشگاه هاروارد با استفاده از فناوري‌هاي سلامت توانسته هزينه‌هاي ميلياردي خود را 22 درصد کاهش دهد. »

نويسنده کتاب کاربرد تکنولوژي در عرضه اطلاعات علمي- پزشکي با انتقاد از افرادي که خريد فناوري را گران تصور مي‌کنند، تصريح کرد: «درست است که براي خريد يک فناوري بايد مبلغ گزافي پرداخت کرد اما توجه داشته باشيم که اگر از اين فناوري به‌درستي استفاده شود، بازگشت سرمايه را در پي خواهد داشت.» وي اضافه کرد: «فناوري‌هاي سلامت ازجمله زمينه‌هاي مهم براي تحول‌آفريني در حوزه سلامت است، ازاين‌رو در دنيا توجه ويژه‌اي به توسعه فناوري‌هاي حوزه سلامت شده است.»ترابي همچنين تصريح کرد: «درگذشته بيماري‌هاي واگيردار مهم‌ترين عامل مراجعه به بيمارستان‌ها بود اما در حال حاضر بيماري‌هاي مزمن، بيشترين مراجعين، به بيمارستان‌ها هستند و با توجه به اين‌که تعداد سالمند در جامعه رو به افزايش است، بايد از فناوري‌هاي متناسب در زنجيره يکپارچه استفاده کنيم. علت انتخاب بيمارستان‌ها براي اجراي طرح تحول فناوري‌هاي سلامت اين است که بيمارستان نمونه کامل کوچک‌شده يک جامعه است که همه خدمات در آنجا ارائه مي‌شود.»وي باتوجه به اينکه زنجيره يکپارچه، تنها با هوشمند سازي فناوري‌هاي سلامت ميسر مي‌شود، تأکيد کرد: «استفاده از فناوري‌هاي هوشمند موجب کاهش زمان درمان، کاهش هزينه‌ها و ارتقاي کيفيت خدمات مي‌شود. در غير اين‌صورت فناوري در جاي مناسب خود استفاده‌نشده است.» ترابي با اشاره به دستاوردهاي سمينار فناوري سلامت و شيوه‌هاي تحول در بيمارستان، گفت: «سمينار فوق وظيفه فعال کردن و حساس کردن دستگاه‌هاي مسئول را بر عهده دارد، همچنين در اين سمينار رسانه بر‌تر حوزه فناوري سلامت معرفي‌شده و در حوزه بيمارستان‌ها نيز از کاربران بر‌تر حوزه سلامت تجليل به عمل مي‌آيد.»

يکي ديگر از مسائل ديگري که در اين ميان مطرح شد موضوع بيمارستان هاي سبز بود. يکي از دلايل ايجاد آلودگي هوا در شهر‌ها اين است که باغ‌ها تبديل به ساختمان شده‌اند. در شهرهاي بزرگ بيمارستان‌هاي متعددي با فضاهاي بزرگ وجود دارند که نياز به زيبا شدن و طراوت دارند و مي‌توانند در مباحث توليد انرژي مورد استفاده قرار گيرند. اگر بيمارستان‌هاي هوشمند راه اندازي شوند ديگر اتلاف انرژي اتفاق نمي‌افتد. بيمارستان‌ها مي‌توانند از برخي گياهان استفاده کنند که خاصيت ضدعفوني کننده – آنتي باکتريال – هوا باشند.»

لزوم استفاده از بيوتکنولوژي دريايي در پزشکي کشور

ترابي به بيوتکنولوژي کشاورزي اشاره کرد و افزود: «در شمال و جنوب کشور دريا وجود دارد و به رغم متنوع‌ترين امکانات اين حوزه، کمترين استفاده از آن را داريم و در امر استفاده از بيوتکنولوژي دريايي در پزشکي، ورود پيدا نکرده‌ايم. در اين زمينه و در زنجيره غذايي کشور با چالش‌هاي جدي روبرو هستيم که به‌طور مثال روغن پالم در اين حوزه، توانست خود را نشان دهد. اگر به بيوتکنولوژي کشاورزي در کشور توجه نشود، شاهد بروز عوارضي خواهيم بود که نظام سلامت بايد براي آن هزينه کند. اکنون مدل بيمارستان‌هاي بدون مرز در دنيا مطرح است. در اجراي اين مدل، خدمات مراقبتي با استفاده از تله مديسين (فناوري مراقبت از راه دور)، وارد خانه‌ها مي‌شود. در خودمراقبتي بايد شرايطي فراهم کنيم که اين مراقبت‌ها در مسير صحيح و تحت نظر پزشک باشد. همچنين در کشور، کمتر به شرکت‌هاي دانش بنيان بيمارستاني توجه شده‌است، درحالي‌که نقطه عطف خدمات سلامت ما در بيمارستان‌ها بود و لازم است که شرکت‌هاي دانش بنيان در اين اماکن، کار حرفه‌اي سازي را انجام دهند چراکه سهم سلامت از توليد ناخالص ملي در دنيا رو به افزايش است.»

ايجاد تحول در نظام بيمارستاني، با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي پيچيده‌ آن، هماهنگي در سطوح مختلف و متعددي را مي‌طلبد. جدا از مسائل فني و استانداردهاي تکنيکال، هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف و همچنين آموزش و آماده سازي ذي‌نفعان،. با رويکرد بيمار محوري، اين کار بزرگ را به مراحل و قدم‌هاي منطقي و مرتبطي تقسيم مي‌کند که در اين سمينار ابعاد موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته و تجارب موجود در کشور و در سطح جهان و بهترين عملکرد‌ها در اين حوزه ارائه مي‌شود. مأموريت اين کنفرانس، کمک به ايجاد فضاي تغيير و تحول در کليه ذينفعان نظام سلامت کشور، فراهم آوردن شرايط لازم به منظور ايجاد فضاي هم افزايي و ورود گسترده عناصر کليدينقش آفرين در علوم پزشکي با گرايش‌هاي تخصصي متنوع، کمک به طراحي و سازماندهي تصميم?سازي‌هاي مديريتي، پروژه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي و پروژه‌هاي اجرايي در برنامه تحول نظام بيمارستاني، تجزيه و تحليل دستاوردهاي حاصل به منظور بهبود مستمر فرايند توسعه و تسهيل در دستيابي به اهداف آن است.

مسئله?اي که در پياده سازي اين طرح پيش مي آيد، اين است که به چه صورت مي شود اين طرح را تقويت کرد که به کمک بيمارستان ها بيايند. زيرا بيمارستان‌ها نمونه کامل کوچک شده خدمات سلامت در جامعه هستند، به همين دليل توجه خاصي به مقوله فناوري سلامت در بيمارستان شده است. مهم‌ترين نياز در اين طرح يک فرهنگ سازي در فناوري ها است. زيرا حتي اگر فناوري‌ها در اختيار باشند و فرهنگ سازي نشده باشد، عملا استفاده از اين فناوري ها به پايين ترين سطح خود مي رسد. در پايان ترابي از حوزه‌ وقف و خيرين و نيز شرکت‌هاي دانش بنيان که در توسعه تحول نظام سلامت نقش پررنگي دارند به شرکت در اين سمينار دعوت کردند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*