اگزنتاید exenatide

اگزنتاید exenatide

اگزنتاید exenatide
اگزنتاید “exenatide” از سری داروهای رژیمی و لاغری موفق است که به صورت تزیقی مورد استفاده قرار می گیرد
این دارو فقط برای افراد دیابت نوع ۲ بکار میرود و مناسب برای افراد غیر دیابتی نمی باشد
در واقع برای درمان دیابت نوع ۲ بکار میرود ولی در بسیاری از افراد باعث لاغری نیز شده است .
تجویز بدون نسخه پزشک ممنوع می باشد .