وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

ایستادن عمر را طولانی میکند

1

ایستادن عمر را طولانی می کند
اگر به یکجا نشینی تان ادامه دهید و جز مبل خانه٬ صندلی ماشین و صندلی کارتان جایی را نشناسید٬ حداقل ۲ سال زودتر می میرید.
محققان می گویند آدم هایی که زیاد می ایستند و راه می روند٬ بیشتر از کسانی که زیاد می نشینند٬ عمر می کنند.
به گزارش دیلی میل محققان معتقدند٬ اگر به پشت میز نشینی ادامه دهید٬ بدن و سیستم گوارشتان به هم می ریزد.
از نظر آنها اگر تنها ۳ ساعت در روز و ۵ روز در هفته بایستید٬ ۷۵۰ کالری بیشتر از زمانی که نشسته اید٬ می سوزانید.
با یک حساب سر انگشتی میتوان فهمید که ادامه داردن این رویه تا یک سال می توان با سوزاندن ۳۰ هزار کالری بیشتر منجر شود.
یعنی اگر بیش از ۳ ساعت در روز و ۵ روز در هفته بایستید٬ بیش از ۳ کیلو و ۶۰۰ گرم چربی را درطول سال خواهید سوزاند.
حالا خودتا قضاوت کنید٬ ایستاده ها زودتر می میرند یا پشت میز نشین ها ؟

You might also like
1 Comment
  1. behrad assadi says

    مطالب بسیارخوب و در حد فهم کلی بیان شده اندکه بنظر من که اطلاعات اندکی از اصطلاحات پزشکی دارامیباشم بسیارمفیدفایده خواهدبود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*