وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

۱۰ دلیل برای اینکه با خودتان روراست باشید

0

 

خود واقعی شما چیزهای حقیقی، مهم و لازم را به شما نشان داده و آنها را در اختیارتان می گذارد. وقتی که تصمیم می گیرید در زندگی خود حقیقیتان باشید، درهای جهان را به روی خود می گشایید، و قلب خود را به سوی فرصت ها، معجزات و رابطه های واقعی می گشایید.

شما دست از زندگی صرفاً عقلانی با مرزها و درست و غلط هایش برمی دارید، اما با قلبتان بدون اشتباه و فریب و فقط به سمت رشد و ترقی زندگی می کنید.

۱    به شما آزادی می دهد.
راستگویی شما را آزاد می کند. هیچ نقابی برای پنهان شدن نیست، و هیچ نگرانی برای اینکه دیگران چه فکری درباره شما خواهند کرد. شما با خودتان و دیگران صادق هستید. خودتان را وادار به زندگی در قفسی با محدودیت ها و نظرات دیگران نمی کنید. زندگی خود را مثل یک موهبت آزادانه جلو ببرید و خود واقعیتان را ملاقات کنید.

۲    رابطه های درست و واقعی دارید.
وقتی با خودتان صادق باشید، وقتی تظاهر نمی کنید که انسان متفاوتی هستید فقط برای اینکه به نظر دیگران خوب جلوه کنید، می توانید رابطه صاف و صادقی با آنها داشته باشید. نقش بازی نمی کنید. نفستان کنترل شما را در زندگی بدست نمی گیرد بلکه این قلب شماست که به شما فرمان می دهد.

۳    مقدار زیادی انرژی و زمان ذخیره می کنید.
تظاهر کردن و منطبق شدن بادنیای بیرون مقدار زیادی انرژی و زمان می برد. افکارتان صدها کیلومتر درساعت به اطراف پرواز می کند، نگرانید که چه بگویید یا چه کنید که دیگران را تحت تاثیر قرار دهید. در آخر هم هیچ چیز با ارزشی ندارید که بگویید و دیگران هم خود واقعی شما را و منحصر بفرد بودنتان را نمی توانند ببینند.

۴    ترس هایتان را رها کنید.
وقتی حقیقتاً خودتان را بپذیرید – ضعف ها و قدرتتان را تشخیص دهید – مخفی نمی شوید اما تلاش میکنید که بهترین حالت خود را و بهترین قسمت خود را به دیگران نشان دهید. باعث درخشش آن شوید. شکست یا نظرات دیگران هیچ ترسی ندارد. شما در هر لحظه و در هر موقعیت چیز جدیدی از خودتان خواهید فهمید و به خود حقیقیتان نزدیک و نزدیکتر می شوید.

۵    زندگی خودتان را بکنید.
وقتی نظر دیگران دیگر مهم نباشد، شما هم دست از اینکه هر لحظه در فکر این باشید که باید چگونه زندگی کنید تا دیگران خوششان بیاید بر می دارید. وقتی تصمیم بگیرید که برای شناخت بهتر خودتان وقت و انرژی بیشتری بگذارید، هر کاری و هر چیزی انجام می دهید برای نزدیکتر شدن به خود واقعیتان. می توانید حقیقتاً زندگی خودتان را بکنید.

۶    تجارب درونی شما رشد کرده و تغییر می کند.
تشخیص می دهید که کی هستید و حس می کنید چه کسی می خواهید باشید، و هر کاری می کنید برای اینکه آن شخص بشوید. و این کار را برای خودتان انجام می دهید نه دیگران.

۷    به خودتان عشق بورزید و عشق بیشتری هم جذب کنید.
عشق پذیرش و درک است. هرچه بیشتر خودتان را دوست داشته باشید، عشق بیشتری از دنیای بیرون جذب می کنید.

۸    می توانید بهترین ها و روشنایی را در وجود دیگران ببینید.
وقتی دست از تلاش برای مخفی کردن قسمت تاریک وجودتان بردارید، دیگر قسمت تاریک وجودی دیگران را هم نمی بینید و تا جایی که می توانید تلاش می کنید تا نور را درون آنها ببینید. مهم نیست چقدر عمیق یا دور باشد، شما می دانید که پشت همه ی آن نقاب ها، خود حقیقی بینظیر آنها وجود دارد و شما می توانید کمکشان کنید تا به آن ایمان بیاورند.

۹    شما می توانید تقاضای بخشش و ابراز قدردانی کنید.
شما متوجه هر چیزی همانطور که واقعاً هست می شوید. واقعیت را می بینید و در آن زندگی می کنید. قدر لحظاتی که بخاطر آنها سپاسگزارید را می دانید و می دانید چه وقت عذرخواهی کنید. شما با اشتباهات خود تغییر می کنید، چون آنها باعث می شوند که راستگوتر شوید و این فرصت را به شما می دهند تا رشد کنید.

۱۰    جهان لایتناهی و خدا در وجودتان و زندگی شما نمود پیدا می کنند.
وقتی تمام نقاب های خود را بردارید و تمام ترس هایتان را رها کنید، آماده اید که به درون خود واقعیتان نگاه کنید. وقتی هیچ نگرانی و شکی نباشد، زمان می ایستد و شما اجازه می دهید که خداوند وارد زندگیتان شده و شما را راهنمایی کند. هیچ روزی یا لحظه ای نخواهد بود که شما خودتان نباشید. این تصمیم و انتخاب شماست، که دیگران را راضی کنید یا شجاع باشید، و اجازه دهید تا بهترین بخش وجودتان و خود حقیقی شما بدرخشد. این یک سفر عالی با معجزه ها و شگفتی های بسیار است. این سفریست که در آن می توانید خودتان را ملاقات کنید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*