وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

بشین و پاشو٬ خنده نداره!

0

گردن درد٬ کمر درد٬ پا درد و بسیاری از رنج هایی که می کشیم به خاطر این است که از روش های درست نشستن و خوابیدن خبر نداریم٬ در این مقاله دکتر کارگرزاده راهنمایی مان می کند.
کمی بدن را به عقب مایل کنید تا زاویه بین ران ها و تنه حدود ۱۲۰-۱۳۵ درجه شود.
این گونه نشستن می تواند باعث کاهش کمر درد شود.
وقتی که زاویه نشستن ما ۹۰ درجه باشد٬ انحنای طبیعی ستون مهره ها کمتر شده و باعث می شود به صفحه های ژله ای بین مهره ها فشار بیشتری وارد شود.
درضمن ثابت نشستن طولانی با فشار پی در پی٬ باعث خوردگی و ساییدگی مهره ها و نرسیدن خون کافی به دیسک و سخت شدن و کاهش قابلیت انعطاف آن می شود.
همه این عوامل دست به دست هم داده و ما را دچار کمر درد می کنند.
هر قدر هم که صحیح نشته با شید٬ نشستن طولانی مدت در یک جا نمی گذارد خون در بدن جریان داشته باشد و این می تواند عوارض را برای تان ایجاد کند.
هر ۳۰-۴۵ دقیقه یک بار هر عضله را در خلاف جهتی که قرار داشته کشش دهید یا بلند شوید و چند قدم راه بروید.
ارتفاع میز باید طوری باشد که آرنج و شانه های شما آزاد و شکل قرار بگیرند و مچ دست را در امتداد ساعد باشد٬ برای نوشتن نباید روی میز خم شوید.
بهتر است با نزدیک تر کردن صندلی به میز فاصله را تنظیم کنید.
اگر لازم است از کوسن های کوچک استفاده کنید تا پایین و بالای کمترتان تکیه گاه داشته باشید.
باسن خو را به پشت صندلی بچسبانید; ارتفاع باید قدری باشد که کف پایتان صاف روی زمین قرار گیرد و زانوهایتان در راستای ران هایتان باشد (ران و ساق پابا هم زاویه ۹۰ درجه داشته باشند).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*