وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

برای شروع آزمون MBTI بر روی لینک زیر کلیک کنید

شروع آزمونMBTI

این آزمون کاملا رایگان است .

آزمون تیپ شخصیت (MBTI) ( تست روانشناسی MBTI) چیست ؟

. مادر و  دختری به نام های ایزابل بریگز میرز و کاترین بریگز بر اساس نظریات یونگ پرسشنامه ای را طراحی و عرضه کردند که هم اکنون به نام ( تست روانشناسی)  آزمون MBTI  (Myers-Briggs Type Indicator)

یا آزمون تیپ شناسی یا شخصیت شناسی شناخته میشود .

این آزمون بر اساس پاسخ های سوالات جنبه های غالب شخصیت شما را از میان  معیار های متضاد زیر یافته و در شناخت شخصیت شما حکم یک راهنما را دارد . این معیار ها عبارتند از :

١. برون گرا یا درون گرا بودن… Extraversion or Introversion
٢. حسی یا شهودی بودن … Sensing or Intuition
٣. فکری یا احساسی بودن …Thinking or Feeling
٤. قضاوت کننده یا ملاحظه گر بودن…Judgment or Perception

در این تست روانشناسی از ترکیب این 4 معیار  16 تیپ شخصیتی چهار حرفی بوجود می آید (مانند ENFP)  که هرکدام خصوصیات خاص خود را دارند .

شروع آزمونMBTI


مشخصات 16 تیپ شخصیتی یونگ