وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

تـراژدی مرگ کودک

0

كودك دختر، حاصل دومين حاملگي و دومين زايمان از مادر ۲۳ ساله بود كه به شکل كامل و مرتب مراقبت های بهداشتی را تا سن ۴ سالگی دریافت کرده و آموزش پيشگيري ازسوانح وحوادث نيزبه والدين كودك داده شده است.
يک ماه قبل از فوت، كودك در منزل مادربزرگش هنگام بازی با چراغ نفتي دچار سوختگی می شود. مادربزرگ آتش را خاموش كرده و كودك را به مركز بهداشتي درماني منتقل میكند.
آن ها نيز جهت كودك رگ‌گيري انجام داده،  سرم وصل میكنند. والدين كودك را به منزل منتقل كرده و با درمان سنتي با استفاده از زرده تخم مرغ و كره و روغن كرچک زخم ها را پانسمان میكنند و بعد به بيمارستان مي برند كه در اين فاصله وتا رسيدن به بيمارستان هم چنان كودك استفراغ مي كرده است.
در بيمارستان برای كودك بلافاصله شست شوي زخم انجام  شده و پس از پانسمان دارو درماني شروع شده و مدت ۳ روز در بيمارستان بستري مي شود. سپس با تشخيص سوختگي داخلي با آمبولانس به بيمارستانی در تبريز منتقل شده و به مدت ۲۳ روز در تبریز بستري مي شود.
در معاينات و آزمايش ها و عکس ها، سوختگي داخلي (امعاء احشاء) تاييد نشده ولي به علت سوختگي عميق تحت درمان قرار می گيرد.
در طول اين مدت يک بار تحت عمل جراحي قرارگرفته ولي با وجود توصيه پزشکان مبني بربستري بيمار تا بهبودي كامل و انجام جراحي هاي لازم، والدين بارضايت شخصي كودك را مرخص كرده و به منزل مي برند. در تمام طول مدت بستري در بيمارستان و نيز در منزل نشانه هايی  به صورت تب و لرز و استفراغ هاي مکرر وجود داشته است، تا اين كه حدود ۳ روز قبل از فوت اين نشانه ها شديدترشده و پزشک بر بالين بيمار مي آورند.
در اين زمان كودك بي قراري و بي خوابي نيزداشته است. پزشک دارو تجويزكرده ولي با وجود مصرف داروها كودك دچار خواب آلودگی و كاهش هوشياري شده و فوت میكند!

  1.  اگر در اولين مراجعه به بيمارستان تشخيص نهايی داده می‌شد٬ کودک در مدت ۳ روز بستری روبه بهبود نمی رفت؟
  2.  اگر در موقع ترخيص با رضايت شخصی مشاوره مؤثر انجام می گرفت، از بروز اين مرگ جلوگيری می شد؟

سهیلا پیران٬ کارشـناس مسـؤول برنامـه کـودکان (دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*