وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

خطاها و اشتباهات دانشجویان پرستاری

0

Nursing-students

» دانشجوهای پرستاری مراقب باشند «

موسسه طبابت باليني بي‌خطر به تازگي درباره خطاهاي دانشجويان پرستاري به بررسي و مطالعه پرداخته است. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که بسياري از اشتباهات دانشجويان پرستاري مشابه پرستاران حرفه‌اي است.

اين خطاها حتي در سطح پرستاران بي‌تجربه ‌تفاوت چنداني با پرستاران کهنه‌کار نداشته است. به طور مثال آنها هم در خواندن کلمات اختصاري اشتباه مي‌کنند و به علت تشابهات جعبه‌ها و ويال‌ها، داروها را اشتباه تجويز مي‌کنند. اما يکي از بزرگ‌ترين مشکلات، ناشي از اشتباهات سيستم تقسيم بيماران بوده است.

در اين سيستم، هر بيمار به دو نفر تعلق مي‌گيرد که يکي دانشجوي پرستاري و ديگري استاد اوست. به اين ترتيب گاهي دو نفر با هم در امور تجويز داروها دچار تداخل مي‌شوند. به طور مثال ممکن است يک دارو دو بار تجويز شود و يا با اين تفکر که استاد قبلا دارو را به بيمار داده است، يک دوز دارو به بيمار داده نشود.
همين مطالعه نشان مي‌دهد که انسولين شايع‌ترين دارويي است که تجويز آن با اشتباه مواجه مي‌شود. از مهم‌ترين اشتباهات درباره انسولين هم تجويز دوز نادرست يا تجويز انسولين به بيماري ديگر گزارش شده است. در گزارشي که به وسيله موسسه طبابت باليني ارايه شده است، موارد زير در فهرست شايع‌ترين اشتباهات دانشجويان پرستاري ذکر شده است:

1 » استاندارد نبودن زمان تجويز: به ويژه در انتهاي شب يا صبح زودهنگام در بين دانشجويان پرستاري تجويز دارو در زمان نامناسب بسيار شايع است

2 » تجويز ناکامل داروها: اين اشتباه به ويژه درباره داروهايي که از مسير داخل وريدي تجويز مي‌شوند شايع‌تر است، اما در روش‌هاي ديگر نيز ديده مي‌شود

» کنترل علايم حياتي: بسياري از دانشجويان پرستاري نمي‌دانند که بايد پيش از تجويز برخي از داروها بايد علايم حياتي بيمار را کنترل کرد

4 » تجويز داروهاي خوراکي به شکل تزريقي: کشيدن محلول‌هاي خوراکي در سرنگ‌هاي تزريقي از اشتباهات شايع و عجيب ذکر شده است

» ثبت نادرست اطلاعات: بيشتر دانشجويان پزشکي از اهميت ثبت دقيق و با جزئيات کامل اطلاعات در پرونده بيماران غافلند.

پژوهشگران اين طرح اعلام کردند مخصوصا زماني که از دانشجويان پرستاري درخواست مي‌شود که براي چند بيمار مختلف دارو حاضر کنند، احتمال خطا و اشتباه در آنها بيشتر مي‌شود.
در ضمن براي دانشجويان پرستاري سيستمي براي گزارش خطاهايشان وجود ندارد و اين امر باعث مي‌شود که اشتباهات براي مدت‌ها بدون رسيدگي باقي بمانند و پرستاران دقت کافي براي جلوگيري از تکرار مجدد اين خطاها را نداشته باشند.

دکتر علي غلامرضا‌نژاد - "Salamatiran"
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*