وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

در مسیر مادر شدن

0

عزیزم سلام
به قول قدیمی ها روزگارت چگونه می گذرد؟ خوبی؟ خوشی؟
در تلاطــم این لحظه هــا، آرامش را در آغــوش گرفتــه ای؟ رفتی و جــواب آزمایــش را گرفتی؟ چی شــده؟ صورتت غمگینه؟ جــواب منفی بود؟
از نظر من اصلا اشکالی ندارد! یک لحظه.فقط یک لحظه.این لحظــه را از ذهنت جدا کن! میدانی چرا؟ چون لحظه هایی در پیش اســت که بعدها می بینی این لحظه که با ناراحتی گذراندی هیچ بوده است!
باور نمی کنی؟ قبلا هم گفته ام. اگر بعد از یک سال باردارنشدی، تازه اول کار است که پیگیری دقیق تری انجام شود، پس با آرامش قرص فولیک اسید را بخور و به زندگی لبخند بزن! لحظه های شاد زندگیت را بیشتر کن. یک کتاب رمان زیبا را از کتابخانه یا یک دوست یا از کتابفروشی تهیه کن و برای خواندنش وقت بگذار!
اگر اهل نقاشی هستی یک بوم بخر و یک نقاشی زیبا را شروع کن! میدانی اگر این ناراحتی را هر لحظه با خود داشته باشی و این جواب آزمایش را بزرگ کنی لحظه هایت به سختی می گذرد! و اگر ادامه دهی و نادیده نگیردش افســرده خواهی شد و این افسردگی در جریان بارداری ات موثر خواهد بود! و در ضمن روی روابطت با همسرت اثر خواهد گذاشت و استرس تمام وجودتان را می گیرد و آرامش خانه ات بهم ریخته می شود.

یک نکته مهم دیگر: رفتار شــما در نظر خانواده هایتان زیر ذره بین خواهد رفت و جویای ناراحتی تان خواهند شد و این تکرار جواب منفی در ذهن تو! و اینکه چگونگی جواب برای دیگران!! عزیزم اگر در خاطرت باشــد قبلا هم گفتم: چون این یک مسله خصوصی زندگی شما اســت! بهتر است که بین تو و همسر گرامی ات باشــد تا وقتی که به نتیجه رسیدید برای همه خبری شیرین باشد! همانگونه که تا به امروز با همسرت، کسی که با مهربانی اش همراه تو بوده به راهت ادامه بده! بهتر اســت این اولین جواب منفی را در گوشه ای از کمد بگذاری و به روزهای آینده که خواهند آمد فکر کنی!! به یک عشق بی پایان و خدایی که همیشه در کنار شما است و اوست که قلبی تپنده در سینه آدمی گذاشته است!
در ذهنت روزهای آینده را نقاشی کن، بر بومی با رنگ های زیبا در اتاق خوابت!! پس تغذیه و آرامش و ورزش و عشــق ورزیدن را فراموش نکن تا نتیجه مثبت!! به امید روزی دیگر که من در انتظار تو هستم .

شیدا فارسی کارشناس مامایی - دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*