وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

در چه مواردی باید لوزه ها را برداشت؟

0

 

در بعضی موارد برداشتن لوزه ها به نفع بیمار است:

1    بزرگی لوزه ها بطوری که باعث بسته شدن راه هوایی شود و در صورت تاخیر در جراحی احتمال ایجاد مشکل در قلب و ریه وجود دارد.
2    بزرگی لوزه ها باعث اختلال قابل توجهی در بلع شود
3    بزرگی لوزه ها باعث اختلال در خواب شود
4    سابقه تشنج به دنبال تب ناشی از عفونت لوزه ها
5    وجود آبسه در اطراف لوزه ها
6    عفونت ها راجعه باکتریایی لوزه ها

در مورد اخیر باید توجه کرد که باید به حتم عامل التهاب لوزه ها همان عفونت خاص باشد که لوزه ها را درگیر کرده باشد زیرا در بسیاری از موارد ویروس ها باعث التهاب لوزه ها می شوند که دراین حالت نباید لوزه ها برداشته شوند . مساله دیگر ، دفعات گلودرد است که البته عدد مطلقی وجود ندارد اما یک معیار کلی تاثیر عفونت بر فعالیت روزانه بیمار است. در صورتی که کودکی به علت عفونتهای مکرر روزهای زیادی از مدرسع غیبت کنر و یا بزرگسالی روزهای زیادی قادر به انجام کار نباشد ، لوزه ها باید برداشته شوند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*