Search
bigstock-Woman-thinking-blackboard

راه های خلاقانه برای سوزاندن کالری

bigstock-Woman-thinking-blackboard

بعضی دوست ندارند به سالن ورزشی بروند و یا از خانه بیرون رفته و پیاده روی نمایند در این مقاله راه های مناسب کالری سوزی بیان می شود. در حالی که ورزش بخشی از معادله کالری سوزی است، سوخت و ساز بدن شما به سه جزء ( فعالیت بدنی، تغذیه و هیدراتاسیون ) بستگی دارد. برای نگه داشتن سوخت و ساز بدن خود در مسیر مناسب، وعده های غذایی متعادل در یک برنامه غذایی منظم بخورید و مقدار زیادی آب بنوشید یک مطالعه در سال 2010 از انجمن شیمی آمریکا ( ACS ) نشان داد مصرف دو لیوان ( 8 اون