وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

رشد کودکان محتاج کدام مواد غذایی است؟

3

» پنج گنج «

همه پدرها و مادرها براي اينكه كودكانشان رشد مناســب و حتي گاهي اوقات چشمگيري داشته باشند درصدد يافتن مواد غذايي مفيد هستند.
اين مطلب پنج ماده يا تركيب مفيد را به شما معرفي مي كند تا در غذاهاي كودكتان بگنجانيد. مطمئن باشيد فرزند شما خصوصا در دوران رشدش به اين مواد احتياج دارد تا بدني قوي تر و سالم تر داشته باشد.
درضمن ورزش و خواب راحت و منظم را هم به اين پنج ماده غذايي اضافه كنيد.

1. » کلسیم

كلســيم يك تركيب عالــي و فوق العاده براي ســاخت و تقويت اســتخوان ها و دندان ها به خصوص در ســال هاي رشــد كودكان است چون دقيقا همزمان با استخوان ســازي بدن آنهاســت.
بهتريــن منابع كلســيم لبنيــات هســتند.  روز فرزندتان را با يك كاســه از غلات همراه با شــير كم چرب كه دانه هاي ميوه هاي خشــك هم در آن است، شروع كنيد. يك كاسه ماست يا كمي پنير را در وعده صبحانه فرزندتان بگنجانيد.

پيشــنهاد ما: كلســيم مصرفي كودكتــان را با مخلوط كردن شــير كم چرب شــكلاتي، تكه هاي موز و كمي يخ افزايش دهيد. مطمئن باشــيد اين دسر خوشمزه كه ســريع آماده مي شود باب طبع كودكتان خواهد بود.

2. » فيبر

همه كــودكان بــه غذاهايي كــه منابع سرشاري از كلسيم هســتند بسيار نيازمندند. يك كاسه پر از غلات كه غني از فيبر باشد شروع بسيار خوبي براي رفع نيازهاي روزانه فرزند شماســت.
خواندن برچســب موادغذايي به همه شما كمك مي كند ببينيد آيا در هر وعده غذايي فرزندتان سه گرم يا كمي بيشتر فيبر مصرف مي كنيد يا نه. اين اندازه براي كودكتان مناسب است.
معمولا قنــد در غلات فيبردار كمتــر وجود دارد؛ بنابراين مي توانيد با اضافه كردن كمي شــيريني به غلات و ميوه هاي خشــك، فيبر موردنياز روزانه كودكتان را تاميــن كنيد.
تحقيقات ثابت كرده اند ســبزي ها و ميوه هايــي كه با دســت قطعه قطعه مي شــوند و چاقو به آنها نمي خورد، فيبر بيشتري درون خودشــان حفــظ مي كنند.
اگــر مي توانيد آبميــوه را حذف كنيد و در طول روز ســبزي ها و ميوه هايــي را كه چنــدان احتياج به خردشــدن ندارند به كودكتان بدهيد.  لوبياها سرشــار از فيبر و پروتئين هســتند.
از لوبياهــا مي توانيد در تهيه سوپ ها، خورش ها و سالادها استفاده كنيد و حتي آنها را با تخم مرغ تركيب كنيد.

پيشــنهاد ما: مي توانيد كــره بادام زميني را روي برگ هــا و شــاخه هاي كرفــس بزنيــد و با كمي كشــمش مخلوط كنيد. مطمئن باشيد كه منبعی غني از فيبر را به كودكتان هديه داده ايد.

مواد غذايي مفيد برای کودک
مواد غذايي مفيد برای کودک

3. » پروتئین

هر یک از سلول‌هاي بدن مــا از پروتئين ساخته شده است كه ماده ای مغذي، اصلي و ضروري براي رشد و سلامت كودك شماســت.
پروتئين در لبنيات، غذاهاي دريايي مثل ماهي و ميگو و همچنين در گوشت قرمز وجود دارد. در لوبيا، آجيل، سبزي ها و غلات هم تا حدود كمتري مي توانيد پروتئين ببينيد.
بيشتر بچه ها عاشق تخم مرغ هستند. پس مي توانيد يك نيمرو با نان تست فرانسوي تهيه كنيد كه حاوي مقدار زيادي پروتئين و آهن اســت.
ماهي آزاد يا قزل آلا سرشارا ز پروتئين وا سيدهاي چرب امگا۳ اســت كه مي تواند كودك لاغر شــما را كمي چاق و چله كنــد. اگر كودك شما از ماهي خوشــش نمي آيد مي توانيد از سس سالسا استفاده كنيد تا به خوردن ماهي تشويق شود.

پيشــنهاد ما: مخلوط ميوه هاي خشك مانند موز، سيب، زغال اخته، كشــمش، آجيل سويا و بادام زميني منابع سرشاريا ز پروتئين هستند.

4. » آنتی اکسیدان ها

آنتي اكسيدان‌ها از بدن در برابر مواد مضري كه به ســلول هاي بدن آســيب مي رساند محافظت مي كنند. قــدرت بدني فرزندتان را بــا غذاهايي كه سرشارا ز منابع آنتي اكسيداني هستند افزايش دهيد.
آنتي اكســيدان ها در مواد غذايی اي مانند بادام، انواع توت ها، مركبــات، هويج، اســفناج، گوجه فرنگي و فلفل موجود اســت.  يك برش پرتقال يا هر مركب ديگري صددرصد آنتي اكسيدان دارد و اگر فرزندتان به تمرين ورزشــي مي پردازد می توانيــد آن را به او توصيه كنيد چون با اين كار طــراوت و انرژي را به او هديه مي دهيد.
بسته ناهار فرزندتان مي تواند شامل هويج، گوجه فرنگي، انگور يا يك برش فلفل باشد كه مي توانند كنار هر غذايي خورده شوند.
بچه ها عاشــق ماكاروني هســتند؛ پــس با اضافه كردن ســس گوجه  به آن كه از گوجه فرنگي هاي تازه درست شده اســت يا يك تكه پيتزا مي توانيد آنتي اكسيدان را با غيرمستقيم ترين روش به غذاي كودكتان وارد كنيد.

5 . » آهن

اغلب در رژيــم غذايي كــودكان آهن كه يك ماده معدني ضروري اســت وجود ندارد. آهن را با افزودن ســبزيجات برگ تيره مثل اسفناج، حبوبات، ميوه هاي خشــك، غلات غني شده، ماهــي و تخم مرغ به رژيم غذايــي بچه ها وارد كنيد.
تخم مرغ پخته  همــراه با يك ليوان آب پرتقال سرشــار از آهن است. سالاد اسفناج كه داخل آن كمي زغا ل اخته خشك شده يا تمشك ريخته ايد و به آن يك چاشني مثل سركه اضافه كرده ايد هم منبع غني از آهن است.
اگر كودكتــان از خوردن مواد فــوق امتناع كرد، مي توانيد كمي غلات را با شير كم چرب مخلوط كنيد يا ماســت ميوه اي درست كنيد كه جايگزين مناسبي براي يك وعده عصرانه محسوب مي شود.

پيشنهاد ما: يك ميان وعده ســالم مي تواند يك تكه نــان گندم غني از آهــن همراه يك قطعه گوشت يا يك قطعه پنير كم چرب باشد.

You might also like
3 Comments
  1. فاطمه says

    بچه ها هم باید بیشتر به حرف بزرگترها توجه کنند.

  2. سامان says

    باید بیشتر مراقب کودکانمان باشیم

  3. فرید says

    اطلاعات مفید بود

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*