وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

سرطان چگونه تشخیص داده می شود؟

0

اولین گام در تشخیص سرطان معاینه فیزیکی ، تاریخچه پزشکی و سابقه خانوادگی است.یکی از دیگر راه ها تست های پزشکی است که اگر مشکوک به سرطان باشد با تشخیص سطح الکترولیت خون توسط سر پرستاران مشخص می شود که به سرطان دچار شده اند یا خیر.

مطالعات تصویربرداری نیز می تواند به پزشک کمک کند تا تشخیص دهد فرد به سرطان مبتلا شده است و دارای ناهنجاری در بدن هستند که با دستگاه های اشعه X ، اسکن CT و  MRI انجام می گیرد. سونوگرافی نیز یکی از دستگاه های مهم برای تشخیص سرطان است.

برای تشخیص سرطان هایی همچون سرطانی شدن دستگاه گوارش ، گلو ، نایژه و مکان هایی از بدن که به خوبی قابل مشاهده نیست از آندوسکوپی باید استفاده شود.

اسکن رادیونوکلئید نیز برای مکان هایی استفاده می شد که با دستگاه های بالا قابل تشخیص نباشد که با تزریق یک ماده رادیواکتیو ضعیف در بدن که به بافت های غیر طبیعی نزدیک می شوند که باعث تشخیص سرطان می شود.

پزشکان برای تشخیص قطعی سرطان یک نمونه از بافت مشکوک گرفته می شود و آزمایشاتی انجام می دهند که باعث تشخیص سرطان می شود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*