وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

سفر در دوران بارداری

0

 

 

بارداری و مسافرت

سوابق طبی ، مسیر سفر ، کیفیت خدمات بهداشتی در کشور مقصد و انعطاف پذیری یک خانم حامله در تعیین این که آیا مسافرت حین حاملگی کار عاقلانه ای است یا خیر دخیل هستند .

کم خطر ترین دوران حاملگی از نظر مسافرت سه ماهه دوم حاملگی است زیرا خطر سقط خود به خودی یا زایمان زودرس در این دوران حداقل است.

بعضی از متخصصین زنان ترجیح می دهند که خانم حامله بعد از 28 هفتگی ، از محدوده چند کیلومتری منزل خود خارج نشود تا اگر مشکلی بروز کرد امکان مراجعت سریع باشد ؛ با این حال بطور کلی می توان مسافرت را برای زنان سالم قابل قبول تلقی کرد .

چند ممنوعیت نسبی برای سفر های بینالمللی حین حاملگی وجود دارد از جمله بعضی از عوامل خطر ساط مامایی : سابقه سقط ، زایمان زودرس ، بی کفایتی دهانه رحم.

در صورت وجود مشکلات طبیعی عمومی مانند بیماری قند ، کمخونی شدید و یا نارسا بودن قلب خانم حامله باید سفر خود را به تعویق بیندازید .

در آخر مناطقی که ممکن است خانم حمله و جنین وی را در معرض خطر قرار دهد( مثل ارتفاعات بالا یا مناطقی که در آنها شیوع بعضی عفونت ها وجود دارد مثل مالاریای مقاوم ) در هیچ دوره ای از حاملگی مقاصد مناسبی برای مسافرت نیس

بارداری و مسافرت
بارداری و مسافرت

تند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*