فنوفیبرات Fenofibrate

فنوفیبرات چیست؟ فنوفیبرات (Fenofibrate) یک عامل کاهنده لیپید است که با افزایش یک ماده خاص کمک می کند تا تری گلیسیرید موجود در کاهش یابد٬ همچنین دیگر کلسترول بد موجود در خون را کاهش می دهد . فنوفیبرات کمک می کند تا سطح کلسترول و تری گلیسیرید (اسیدهای چرب) در خون کاهش یابد؛ سطح بالا … ادامه خواندن فنوفیبرات Fenofibrate