وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

سند تکاندهنده در مورد عوارض تنباکوهای میوه ای

0

 

 عوارض تنباکو

 

طبق تحقیقات و بررسی های فعالان دانشنامه پزشکی : سندی بدست آمده است که نشان می دهد برخی از تنباکوهای مورد استفاده به شدت آلوده و خطرناک و عوارض غیر قابل برگشتی دارند, این در حالی است که میلیونها تن از جوانان کشورمان به سمت استعمال قلیان میوه ای گرایش پیدا کرده اند، امیدواریم بیتونیم تغییری در تفکر ایجاد کرده باشیم.

براساس این سند، بخش زیادی از توتونهایی که اخیرا به کشور وارد شده، آلوده به سوسک خطرناک لازیردرما است.

در این سند اشاره شده که این توتون های آلوده می تواند بر روی دیگر توتون های وارداتی نیز اثر بگذارد و حتی ضدعفونی کردن آن نیز افاقه نمی کند.

این آلودگی، می تواند باعث بروز بیماری های جدی – مثل آسم – در میان مصرف کنندگان این توتون ها شود.

سوسک توتون یا لازیردرما همه چیز خوار است بالغ بر 40 نوع مواد غذائی منابع گیاهی و حیوانی و حتی الیاف پارچه ، کاغذ، کتاب، کارتن، قالی و سایر وسایل منزل را مورد حمله قرار میدهد ولی عمده خسارت آن به انواع توتون سیگارت و تنباکو می باشد و از این رو به نام سوسک توتون شهرت دارد.

تنباکوهای میوه ای
عوارض تنباکوهای میوه ای

بیشترین خساراتی که توسط لازیردرماها به توتون وارد میشود به وسیله لارو این آفت صورت می گیرد. لارو این حشره از قسمت های مختلف برگ و دمار توتون و تنباکو تغذیه کرده و سوراخهایی ایجام می کند که علاوه بر خسارت به توتون و تنباکو با باقی گذراندن فضولات خود را در آنها موجب ایجاد بوی بدو طعم نامطبوع در کالای حاضر بمصرف تولیدی از آنها می گردد.

این امر موجب کاهش ارزش کیفی توتون و تنباکو و در نهایت میگردد. این آفت به کالای حاضر به مصرف دخانی نیز حمله کرده و باعث خسارات جبران ناپذیری میشود.

دانشنامه پزشکی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*