وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

مراقبت از پوست چرب

0

 

اگـــر پوســـتتان همیشـــه بـــرق می زنـــد و نیـــز منافـــذ بـــاز و جوش هـــای سرســـیاه و آکنـــه دارد، پوســـت چربـــی داریـــد؛ درواقـــع هورمون هـــا بـــر تولیـــد چربـــی در پوســـت تاثیـــر می گذارنـــد. اســـترس نیـــز محـــرک بـــروز جوش هـــای پوســـتی اســـت.

روزی سه مرتبه پوست خود را با صابون ساده و آب بشویید.
ســـعی کنید بـــرای شست وشـــو از پدهـــای پاک کننـــده که به حل شـــدن چربی و زدودن آلودگی از پوســـت کمک می کنند، اســـتفاده کنیـــد.
هرگـــز جوش هـــا را فشـــار ندهیـــد؛ چـــون باکتری ها پخش شـــده و آکنه بدتر خواهد شـــد.
از آن دسته مواد آرایشی اســـتفاده کنید که منافذ پوست را پر نمی کنند.
همچنیـــن موهـــای خـــود را دور از صورتتـــان نگـــه داریـــد.

ظاهری چرب و براق و کدر پوست این افراد چرب ،زبر ولک دار است ،منافذ پوست بوضوح قابل مشاهده هستند واین امر،نمای نازیبای پوست پرتقالی ایجاد می کند..پوست چرب مستعد ایجاد جوشهای قرمز ، سرسیاه ، سر سفید وجوشهای چرکی می باشد زیرا منافذ پوست بسرعت توسط چربی مسدود شده ومحیط برای رشد میکروبها مساعد می شود.بروز جوش یا آکنه در پوست چرب جوشها نه تنها در صورت بلکه در شانه ،بازوها ،پشت وقفسه ی سینه ایجاد می شود.

ژنتیک برخی افراد بطور ارثی پوست چربتری دارند . وضعیت هورمونی تغییرات سطوح هورمونی درزمان بلوغ می تواند موجب چربتر شدن پوست شود.در حوالی زمان قاعدگی و زمان یائسگی ممکن است پوست چربتر شود.تغذیه مصرف غذاهای پرچرب وفست فود ها در برخی افراد می تواند چربی پوست را افزایش دهدداروها مصرف برخی داروها از جمله استروئیدهای انابولیک وبرخی قرصهای ضد بار داری می تواند پوست را چربتر کند
سن با افزایش سن چربی پوست کمتر می شود . بطوریکه افراد مسن پوست خشکتری به نسبت جوانها دارند .ترکیبات موضعی مصرف مداوم فراورده های آرایشی پرچرب می تواند موجب چربی پوست ومشکلات بعدی گردد .

– فصول گرم سال درفصول گرم چربی پوست تشدید می شود-
– میزان رطوبت ودمای هوا درآب و هوای گرم ومرطوب چربی پوست تشدید می شود

پاک کردن روزی دو بار از پاک کننده ی پوست چرب محلول درآب استفاده کنید.این شوینده نباید پوست را شدیدا خشک کند.
تونرها استفاده از یک تونر مخصوص پوست چرب جهت پاک نمودن آلودگیهای روز مره و بقایای مواد آرایشی ضروری است .
لایه برداری استفاده از لایه بردارها بطور دوره ای حسب تشخیص پزشک برای رفع ضخامت لایه ی سطحی پوست وبستن منافذ وصاف وشاداب وشفاف شدن پوست ضروری است. این کار می تواند بروشهای مختلفی از جمله استفاده از اسکرابهای موضعی ،مواد لایه بردار مانند اسیدهای میوه و روشهایی مانند میکرودرم ابریژن دوره ای توسط پزشک صورت پذیرد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*