وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

معرفی گیاهان حاوی استروژن

0

 

» کدام گروه از گياهان حاوي استروژن هستند؟ «

در طبيعت و در ميان انواع گياهان، برخي از آنها داراي هورمون استروژن هستند که بايد در مورد ميزان مصرف آنها، حد تعادل را رعايت کرد.
البته محققان معتقدند که افزايش نسبي سطح استروژن بدن با خوردن گياهان حاوي اين هورمون، خطري مانند افزايش سطح اســتروژن با مصرف داروهاي سرشار از اين هورمون را در پي ندارد و لازم نيســت که هنگام مصرف اين گياهان، حساســيت بيش از اندازه اي به خرج داد.
گاهي در صنعت داروســازي هم از گياهان حاوي استروژن استفاده مي کنند. در ادامه، اشاره اي به گیاهان حاوی استروژن يا همان فيتواستروژن ها، خواهيم داشت.

شبدر:

شــبدر يکي از گياهاني اســت که مصرف آن مي تواند مانند يک قرص آســپرين در بدن عمل کند و باعث رقيق شدن خون شود. در طب سنتي چين و روسيه از اين گياه دارويي و عصاره آن براي درمان ناراحتي هاي تنفسي هم استفاده مي شده است.
برگ هاي شبدر حاوي مقداري استروژن هستند و به خاطر خواصي که دارند، سازمان غذا و داروي آمريکا (FDA) مصرف اين گياه را به صورت خام يا ترکيب آن در داروهاي گياهي و شيميايي مجاز دانسته است.

رازيانه:

رازيانه جزو ديگر گياهان حاوي استروژن است که مصرف بيش از اندازه آن به دليل برهم زدن تعادل ساير هورمون هاي موجود در بدن، توصيه نمي شود.
اين در حالي است که ما مي توانيم عرق و دمنوش رازيانه يا حتي داروهاي حاوي اين گياه را به اندازه متعادلي و با تجويز پزشــک در برنامه غذايي مان قرار بدهيم.
مصرف مداوم رازيانه به دليل تورمي که در بافت هاي زنانه بدن مانند بافت پستان ايجاد مي کند، ممکن اســت به طور موقت باعث بزرگ تر شدن اين بافت در زمان مصرف شود.

ريشه شيرين بيان:

ريشه شيرين بيان، طعم شيرين و مطلوبي دارد و در برخي از کشــورها به صورت مستقيم يا غيرمســتقيم (محصولاتي که بر پايه آن توليد مي شوند) به همراه چاي مصرف مي شــود.
اين ريشه گياهي هم  حاوي استروژن است و گاهي در توليد شربت هاي خوراکي که مصرف دارويي يا غيردارويي دارند از آن استفاده مي شود.
معمولا به خانم هاي يائسه توصيه مي شود که براي کاهش علائم يائسگي، از ريشه شيرين بيان اســتفاده کنند. مصرف اين خوراکي حاوي استروژن مي تواند در درمان سرفه هاي مزمن هم کاربرد داشته باشد.
البته مصرف بيش از اندازه ريشه شيرين بيان باعث ايجاد مسموميت غذايي مي شود.

جين سينگ:

جين سينگ هم نوعي ريشه گياهي و حاوي استروژن است که از گذشته هاي دور تاکنون، طرفدارانب سيار زيادي در طب سنتي چين داشته و دارد.
اين ريشه گياهي که کاربرد زيادي در صنعت داروسازي دارد در بسياري از نقاط دنيا مانند آمريکا، چين و شبه جزيره کره پرورش مي يابد. پزشکان چيني، کره اي و هندي معتقدند که مصرف جين سينگ به دليل اســتروژني که دارد، مي تواند براي افزايش قواي جنســي، کاهش مشکلات ناشي از يائسگي و بالا رفتن سطح انرژي بدن موثر و مفيد باشــد.
با اين حال، بهتر اســت بدانيد که برخي از افراد با مصرف جين سينگ، چاي آن يا خوراکي هاي حاوي اين گياه دچار عوارضي مانند بي خوابي، افزايش فشارخون يا آشفتگي و هيجان مي شوند.

کوهاش سياه:

کوهاش سياه (Black Cohos)، نوعي گياه بومي آمريکاي شــمالي و بخش هايي از غرب اروپا که حاوي استروژن اســت و کاربرد زيادي در صنعت توليد انواع داروهاي گياهي و شيميايي دارد.
اين گياه براي کاهش علائم ناشي از يائســگي، بسيار موثر است. ضمن اينکه استروژن موجود در آن مي تواند دردهاي قاعدگي را هم تاحد چشمگيري کاهش بدهد.
با اين وجود، مصرف بيش از اندازه کوهاش سياه باعث آســيب به کبد مي شود و استفاده از آن به خانم هاي مبتلا به سرطان پستان توصيه نمي شود.

ندا احمدلو - مجله پزشکی مدپلاس
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*