وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

نمونه سوالات برگزیده آزمون جراحی عمومی

0

با توجه به نزديک شدن آزمون دستياري ارديبهشت 94 و با توجه به برگزاري آزمون پرانترني اسفند 93 در دانشگاه‏هاي علوم پزشکي کشور، به منظور آشنايي با سؤالات آزمون اسفند 93، تا زمان امتحان دستياري سؤالات دروس مختلف پزشکي به تفکيک و از قطب‏هاي مختلف کشور مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد. سؤالات زير گزيده‏اي است از سؤالات جديد و جالب درس جراحي. مي‌کوشيم تا روز آزمون سوالات مهم دروس ديگر را هم در اين صفحات براي شما منتشر کنيم.

خانم 25 ساله‌اي با تشخيص ITP قصد حاملگي دارد. فقط با کورتون، پلاکت بيمار بالاي 70 هزار است. پيشنهاد شما چيست؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) قبل از حاملگي طحال بيمار بايد برداشته شود

ب) تا 2 سال ديگر حامله نشود

ج) منعي براي حاملگي نيست

د) جهت زايمان بايد سزارين شود

پاسخ: الف) انديکاسيون‌هاي اسپلنکتومي در ITP عبارتند از: 1- ترومبوسيتوپني شديد، 2-ريسک بالاي خونريزي، 3-در کساني که احتياج به ادامه درمان با استروئيد دارند، 4- شکست درمان به علت باقي ماندن طحال فرعي. (صفحه 32 گايدلاين جراحي 1)

بيمار آقاي 22 ساله‌اي به دنبال تصادف با موتورسيکلت به اورژانس آورده شده است. بيمار هوشيار کامل و از درد شکم شاکي است. در معاينه تندرس و ريباند تندرس ژنراليزه شکمي دارد. کدام اقدام توصيه مي‌شود؟ ( سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) لاپاراتومي اورژانس

ب) سونوگرافي FAST

ج) CT-Scan شکم با کنتراست سه‌گانه

د) تحت‌نظر گرفتن و معاينه سريال توسط جراح

پاسخ: الف) با توجه به الگوريتم 13- 12 در صفحه 19 گايدلاين جراحي 2، چون بيمار تندرنس و ريباند تندرنس ژنرانيزه دارد به پريتونيت مشکوک شده و بايد لاپاراتومي صورت پذيرد. (صفحه 19 گايدلاين جراحي 2- الگوريتم 13-12)

آقاي 30 ساله‌اي با سوختگي 30 درصد درجه 3 ناحيه تنه، قدام و خلف اندام فوقاني راست شده است. در معاينه نبض راديال و اولنار راست حس نمي‌شود. اقدام شما چيست؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) افزايش مايع درماني

ب) اسکاراتومي اورژانس اندام فوقاني راست

ج) دادن مايع هيپرتونيک

د) سريعا به مرکز ديگر و مجهزتر ارجاع داده شود

پاسخ: ب) علائم هشداردهنده سندرم کمپارتمان در حال وقوع متعاقب سوختگي شامل پارستزي، درد، کاهش پرشدن مجدد مويرگي و از بين رفتن نبض‌هاي ديستال است. لذا بايد اسکاراتومي اورژانس صورت پذيرد. (صفحه 19 گايدلاين جراحي 2)

پسربچه يک ماهه‌اي را با هرني اينگوئينال سمت راست آورده‌اند که قابل جا انداختن (برگشت‌پذير) است، پيشنهاد شما چيست؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) وقتي وزن بيمار به 10 کيلوگرم رسيد، عمل جراحي شود

ب) بعد از 6 ماهگي عمل جراحي شود

ج) بعد از 2 سال اگر فتق وجود داشت عمل جراحي شود

د) در اولين فرصت عمل جراحي شود

پاسخ: د) وجود فتق اينگوينال در بچه‌ها، انديکاسيون جراحي دارد که بايد در اولين فرصت و به صورت الکتيو انجام شود. (صفحه 90 گايدلاين جراحي 4)

خانم 62 ساله‌اي با علائم کوله‌سيستيت و ايکتر مراجعه کرده است. در بررسي به عمل آمده، سنگ‌هاي متعدد در کيسه صفرا و سنگ در ديستال CBD و بدون اتساع CBD دارد، اقدام شما چيست ؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) جراحي باز کوله‌سيستکتومي و اکسپلور CBD

ب) اول ERCP بعدا لاپاراسکوپي کوله‌سيستکتومي

ج) ERCP و کوله‌سيستکتومي باز

د) کوله‌سيستکتومي لاپاراسکوپي و دادن داروهاي حل‌کننده سنگ صفراوي

پاسخ: ب) در صورت شک به وجود سنگ‌هاي مجراي صفراوي مشترک (CBD) در بيماري که قرار است تحت کوله‌سيستکتومي الکتيو قرار گيرد، ابتدا EPCR و اسنفکتروتومي انجام مي‌دهيم و سپس کوله‌سيستکتومي لاپاراسکوپيک مي‌کنيم. (صفحه 39 گايدلاين جراحي 3)

در مورد بلع مواد سوزاننده، کداميک از گزينه‌هاي زير صحيح نيست؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) قليا منجر به پرفوراسيون مي‌شود

ب) غلظت ماده خورده شده تاثيري در ميزان آسيب دارد

ج) اسيد موجب صدمه بيشتري نسبت به قليا مي‌شود

د) اگر اين مواد منجر به صدمه حاد نشوند از نظر تنگي بايد بررسي شوند

پاسخ: ج) قلياها بافت را حل کرده و به صورت عمقي‌تر نفوذ مي‌کنند، حال آنکه اسيدها سبب نکروز انعقادي مي‌شوند که موجب محدود شدن نفوذ آنها مي‌شود. (صفحه 68 گايدلاين جراحي 2)

در کداميک از موارد زير شانس کانسر معده بيشتر است؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) رفلاکس دئودنوم به معده

ب) رفلاکس معده به مري

ج) ابتلا به H.Pylori

د) هيپراسيدي

پاسخ: ج) خطر کانسر معده در بيماران مبتلا به عفونت مزمن H.Pylori حدود 3 برابر افزايش مي‌يابد. (صفحه 88 گايدلاين جراحي 2)

Bent inner tube نشانه راديولوژيک کداميک از بيماري‌هاي زير است؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) سندرم Ogilivei’s

ب) کوليک ايسکميک

ج) کوليک سودوممبران

د) ولوولوس سيگموئيد

پاسخ: د) نماي کاراکتريستيک ولولوس سيگموئيد، دانه قهوه يا تيوپ داخلي خم نشده (Bentinner tube) است. (صفحه 149 گايدلاين جراحي 2)

شايع‌ترين علائم باليني کمبود Trace element در بيماري که تحت TPN (تغذيه وريدي کامل) است، مربوط به کدام عنصر است؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 5کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) مس

ب) روي

ج) آهن

د) منيزيوم

پاسخ: ب) شايع‌ترين تظاهر کمبود مواد معدني به صورت بثورات پوستي اگزمايي منتشر و در نواحي چين‌دار بدن است که به دليل کمبود روي رخ مي‌دهد. (صفحه 8 گايدلاين جراحي 1)

مريضي 45 ساله که به دنبال خوردن غذا دچار استفراغ مي‌شود، با احتمال انسداد خروجي معده در بخش جراحي بستري مي‌شود. جهت اصلاح نقايص حجم و الکتروليت‌هاي مريض، کداميک از محلول‌هاي زير ارجح است؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) محلول رينگرلاکتات (RL)

ب) محلول سديم کلرايد 9/0 درصد (NS)

ج) محلول 3/1 – 3/2

د) محلول سديم کلرايد 3 درصد

پاسخ: ب) محلول کلريد سديم (نرمال سالين) محلول ايده‌آل براي اصلاح کمبود حجم همراه با هيپوناترمي، هيپوکالمي و آلکالوز متابوليک است. استفراغ موجب آلکالوز متابوليک مي‌شود. (صفحه 21 گايدلاين جراحي 1)

موتور سوار 24 ساله‌اي به علت تصادف با اتومبيل با کاهش سطح هوشياري و علائم حياتي پايدار به اتفاقات آورده شده است. اقدامات اوليه انجام مي‌شود که يافته خونريزي ساب‌دورال مغزي و وجود مايع آزاد در سونوگرافي FAST است. کداميک از روش‌هاي زير دقيق‌ترين روش براي رد آسيب به روده باريک است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 5کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) معاينه سريال باليني

ب) تکرار سونوگرافي

ج) CT-Scan شکم با کنتراست وريدي و خوراکي

د) لاواژ تشخيصي صفاق

پاسخ: د) اگر بيمار آسيب بسته شديد سر دارد (مانند Case مورد نظر سوال) يا نتوان به‌طور متوالي معاينه‌اش کرد، براي رد آسيب روده بايد DPL (لاواژ تشخيصي پريتونئال) انجام داد. (صفحه 17 گايدلاين جراحي 2)

در کدام يک از موارد زير علت افت فشار خون، وجود اختلال در ترشح مواد وازواکتيو (منقبض‌کننده عروقي) در بدن بيمار است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) مصدوم با شکستگي متعدد دنده‌ها و پارگي طحال

ب) مورد چاقو خوردگي به سمت چپ قفسه سينه با مايع فراوان داخل پريکارد

ج) بيمار با پريتونيت منتشر ناشي از آپانديسيت پاره شده

د) مصدوم با شکستگي مهره‌هاي پنجم و ششم گردن

پاسخ: د) شوک نوروژنيک اغلب به دليل صدمات نخاعي متعاقب شکستگي‌هاي مهره‌هاي گردني يا توراسيک فوقاني ايجاد مي‌شود. علت شوک نوروژنيک، کاهش پرفيوژن بافتي به علت از دست رفتن تون وازوموتور بستر شرياني محيطي است. منقبض‌کننده‌هاي عروقي قادر به بهبود تونوسيته عروق محيطي هستند. (صفحه 51 گايدلاين جراحي 1)

بيمار 50 کيلويي با سوختگي درجه I اندام‌هاي فوقاني و درجه II قدام تنه و اندام تحتاني چپ مراجعه کرده است. مايع دريافتي در 8 ساعت اول از چه نوعي و به چه ميزان است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) رينگرلاکتات و cc‏ 5400

ب) نرمال سالين و cc‏ 5400

ج) رينگرلاکتات و cc‏ 3600

د) نرمال سالين و cc‏ 3600

پاسخ: ج) ابتدا براساس قانون «نه‌ها» درصد سوختگي را محاسبه مي‌کنيم. نکته قابل توجه اينکه سوختگي درجه 1 در محاسبات وارد نمي‌شود.

18 درصد = سوختگي درجه 2 قدام تنه

18 درصد = سوختگي درجه 2 قدام اندام تحتاني چپ

36 درصد = جمع

مايع مورد نياز در 24 ساعت:

7200 = 4 ‏ 50 ‏ 36

مايع مورد نياز در 8 ساعت اول:

3600 = 2 ÷ 7200

توجه: مايع انتخابي جهت احياء در سوختگي، رينگرلاکتات است. (صفحه 86 گايدلاين جراحي 1)

ايجاد بافت کلوئيدي در محل ترميم زخم در اثر فعاليت بيش از حد کدام يک از سلول‌هاي زير است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) فيبروبلاست‌ها

ب) ميوفيبروبلاست‌ها

ج) منوسيت‌ها

د) لنفوسيت‌هاي B

پاسخ: الف) فيبروبلاست‌ها جهت ساخت کلاژن و سلول‌هاي آندوتليال به منظور آنژيوژنز در مرحله پروليفراسيون وارد زخم مي‌شوند. بخش عمده‌اي از ماده زمينه‌اي بافت گرانولاسيون از گليکوزآمينوگليکان‌ها تشکيل شده که مهم‌ترين آنها درماتان‌سولفات و کندروتين‌سولفات هستند. فيبروبلاست‌هاي سازنده اين ترکيبات، در طول 3 هفته اول ترميم زخم غلظت آنها را افزايش مي‌دهند. (صفحه 96 گايدلاين جراحي 1)

مردي 58 ساله با سابقه مصرف سيگار، با علائم سرفه، هموپتزي و پنوموني مراجعه کرده است. سي‌تي اسکن مويد توده ريوي همراه با سطح مايع – هواست. جواب پاتولوژي (Bx) بيوپسي انجام شده، وجود Keratin pearls را نشان مي‌دهد. آزمايشات بيمار هموگلوبين 10، پلاکت، اوره و کراتينين بيمار نرمال و کلسيم 12 دارد. تشخيص کدام يک از گزينه‌اي زير است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) آدنوکارسينوم ريه

ب) اسکواموس سل کارسينوم ريه

ج) کارسينوم سلول کوچک ريه Small cell carcinoma

د) تومور نرواندوکرين تيپيکال ريه Typical

پاسخ: ب) اسکواموس سل کارسينوما (SCC) داراي مشخصات زير است:

1) 40-30 درصد تومورهاي ريه را تشکيل مي‌دهد و بيشتر در آقايان رخ مي‌دهد و ارتباط زيادي با دود سيگار دارد، 2) در پاتولوژي الگوي خوشه‌اي سلول‌ها به همراه پل‌هاي بين سلولي و مرواريدهاي کراتيني (Keratin pearls) ديده مي‌شود، 3) هيپرکلسمي در SCC ريه مشاهده مي‌شود. (صفحه 124 گايدلاين جراحي 3)

موتور سوار جواني را به علت حادثه به مرکز شما مي‌آورند. در بررسي اوليه متوجه مي‌شويد که فرمان موتور جلوي گردن را پاره کرده، طوري که داخل ناي قابل رؤيت است. اقدام مناسب کدام است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) پانسمان زخم و ونتيلاسيون با ماسک

ب) لوله‌گذاري نازوتراکئال (Nasotracheal intubation)

ج) بخيه محل پارگي و لوله‌گذاري

د) لوله‌گذاري در محل پارگي ناي

پاسخ: د) پس از بروز آسيب با مکانيسم Clothes Line، مشاهده مستقيم و لوله‌گذاري تراشه در محل آسيب‌ديده انجام مي‌شود. (صفحه 2 گايدلاين جراحي 2)

کدام يک از بيماري‌هاي پستان در معاينه و ماموگرافي و پاتولوژي مشابه کانسر پستان است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 5 کشوري {دانشگاه شيراز})

الف) فيبروآدنوم

ب) راديال اسکار

ج) آدنوز اسکلروز

د) هيپرپلازي داکتال آتيپيک

پاسخ: ج) به علت اينکه اختلالات اسکلروزان هم در معاينه، هم در ماموگرافي و هم در بررسي ظاهري شبيه به بدخيمي پستان است، بيوپسي اکسيزيونال و آزمايش بافت‌شناسي جهت افتراق اين ضايعات از کانسرهاي پستان توصيه مي‌شود. (صفحه 134 گايدلاين جراحي 1)

خانم 32 ساله‌اي با درد RLQ در اورژانس بستري شد. در شرح حال وي بي‌اشتهايي، تهوع و استفراغ وجود دارد. در معاينه بيمار حساسيت در RLQ دارد. در آزمايشات خون محيطي گلبول سفيد 12000 گزارش شده است. اولين اقدام مناسب کدام است؟ (پرانترني اسفند 93 – تمام قطب‌هاي کشور)

الف) سونوگرافي شکم و لگن

ب) CT-Scan شکم و لگن

ج) آپاندکتومي

د) تحت‌نظر گرفتن و معاينه مجدد بيمار

پاسخ: ب) براساس معيارهاي آلوارادو امتياز اين بيمار عبارت است از:

1) بي‌اشتهايي: 1 امتياز

2) تهوع و استفراغ: 1 امتياز

3) تندرنس در RLQ: ‏2 امتياز

4) لکوسيتوز: 2 امتياز

جمع امتياز: 6

در صورتي که امتياز آلوارادو 6 و 5 باشد بايد CT-Scan انجام داد. (صفحه 4 گايدلاين جراحي 3)

مردي 65 ساله به دنبال عمل جراحي تعويض مفصل hip و بستري طولاني‌مدت دچار درد شکم، عدم دفع گاز و مدفوع، ديستانسيون شديد شکم مي‌شود. در عکس ساده انسداد کولون با ديلاتاسيون شديد مشهود است. کدام اقدام زير را جهت ادامه تشخيص انجام مي‌دهيد ؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) Abdominal Sono

ب) Colonoscopy

ج) نماي گاستروگرافين

د) باريم انما

پاسخ: ج) انسداد کاذب کولون يا سندرم Ogilvie يک اختلال عملکردي است که در آن کولون بدون انسداد مکانيکي کاملا متسع مي‌شود. انسداد کاذب کولون بيشتر در بيماران بستري ديده مي‌شود و با مصرف نارکوتيک‌ها، استراحت در بستر و بيماري‌هاي همراه مرتبط است. قبل از درمان طبي يا آندوسکوپي با استفاده از نماي گاستروگرافين يا باريم بايد انسداد مکانيکي Rule out شود. اين سوال يکي از بهترين و جديدترين سوالات جراحي دانشگاه تهران بوده، به‌طوري که اين سندرم فقط 2بار سوال بورد و يک بار سوال ارتقاء جراحي دانشگاه تبريز و يک بار سوال ارتقاء دانشگاه شيراز بوده، لذا به اين سندرم بسيار مهم توجه فرماييد. (صفحه 151 گايدلاين جراحي2)

خانمي 30 ساله که تحت پيوند کليه قرار گرفته و اکنون در بخش جهت درمان immunsupressive بستري است، دچار درد شديد شکم و تندرنس، تب، تهوع، استفراغ و اسهال مي‌شود. در آزمايشات به عمل آمده تعداد نوتروفيل وي 500 است. در CT-Scan شکمي سکوم ديلاته است. جهت درمان وي کدام گزينه صحيح نيست؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) ارجاع بيمار بلافاصله به اتاق عمل

ب) تزريق Colon stimulating factors

ج) تغذيه از راه وريدي

د) به هيچ وجه جراحي نشود

پاسخ: الف) آنتروکوليت نوتروپنيک (تيفيليت): يک بيماري تهديدکننده حيات با مورتاليتي بيشتر از 50 درصد است که در بيمارن نوتروپنيک (نوتروفيل کمتر از 1000) رخ مي‌دهد. درد، ديستانسيون شکمي، تب، اسهال (اغلب خوني)، تهوع و استفراغ در بيماران با تعداد نوتروفيل کمتر از 1000 از تظاهرات اصلي اين بيماري هستند. عواملي که در ايجاد اين بيماري نقش دارند، عبارتند از: 1) پيوند مغز استخوان، 2) پيوند ارگان‌هاي توپر، 3) شيمي‌درماني. در CT-Scan شکم، ديلاتاسيون سکوم و Stranding اطراف کولون مشاهده مي‌شود. درمان آنتروکوليت نوتروپنيک به قرار زير است: استراحت روده (Bowel rest)، آنتي‌بيوتيک وسيع‌الطيف، تغذيه وريدي و انفوزيون گرانولوسيت‌ها يا فاکتورهاي محرک کولوني. فقط در صورت ايجاد پرفوراسيون، پريتونيت ژنراليزه يا بدتر شدن شرايط باليني، جراحي انديکاسيون دارد. اين سوال فقط يکبار در سال 86 سوال بورد و يکبار نيز در سال 87 سوال ارتقاء جراحي دانشگاه شهيدبهشتي بوده و سوال بسيار مهمي است. (صفحه 162 گايدلاين جراحي2)

مرد 25 ساله‌اي با تشخيص لوسمي تحت درمان شيمي‌درماني است. ناگهان دچار درد شديد مقعد مي‌شود. تب ندارد. در معاينه علائمي به نفع آبسه ندارد اما تندرنس دور مقعد دارد. کمي قرمزي دارد. جهت درمان بيمار کدام گزينه صحيح نيست؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 10 کشوري {دانشگاه تهران})

الف) آنتي‌بيوتيک وسيع‌الطيف تزريقي شروع مي‌شود

ب) به علت نقص ايمني درناژ و عمل جراحي نمي‌کنيم چون زخم بهبود نمي‌يابد

ج) در صورت بروز آبسه به اتاق عمل جهت درناژ مي‌رود

د) در صورت افزايش تب و درد زير بيهوشي معاينه مي‌شود

پاسخ: ب) سپسيس پري‌آنال در بيماران نقص ايمني: در نقص ايمني به دليل لکوپني، عفونت شديد پري‌آنال مي‌تواند بدون هرگونه علائم اصلي التهاب باشد. با اينکه بعضي از اين بيماران با آنتي‌بيوتيک وسيع‌الطيف قابل درمان هستند، به دليل نوتروپني، نبايد معاينه زير بيهوشي به تأخير انداخته شود.

نکته: در صورت افزايش درد، تب يا بدتر شدن وضعيت باليني، معاينه زير بيهوشي الزامي است. (صفحه 157 گايدلاين جراحي 2)

بيماري با توده گردني مراجعه کرده است. بيمار به دليل حملات مکرر سردرد و هيپرتانسيون در حال بررسي است، در مورد اين توده کدام تشخيص محتمل‌تر است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 7 کشوري {دانشگاه اصفهان})

الف) کارسينوم پاپيلري تيروئيد

ب) کارسينوم مدولاري تيروئيد

ج) لنفوم هوچکين

د) آدنوکارسينوم پاراتيروئيد

پاسخ: ب) از آنجايي که کارسينوم مدولاري تيروئيد ممکن است با فئوکروموسيتوم همراه باشد و ار آنجايي که فئوکروموسيتوم مي‌تواند با ترشح کاتکول‌آمين‌ها موجب هيپرتانسيون و سردرد شود، پاسخ «ب» صحيح است. (صفحه 98 گايدلاين جراحي 3)

در بيماري که به علت مصرف آنتي‌بيوتيک مشکوک به کوليت سودومامبرانو است، کداميک از روش‌هاي زير جهت تشخيص حساس‌تر و اختصاصي‌تر است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 7 کشوري {دانشگاه اصفهان})

الف) اندازه‌گيري توکسين

ب) کولونوسکوپي

ج) کشت مدفوع

د) بررسي باليني

پاسخ: الف) يافتن توکسين ارگانيسم به وسيله ارزيابي سيتوتوکسيک (Cytotoxic assay) يا ايمنواسي روش حساس‌تر، اختصاصي‌تر و سريع‌تري براي تشخيص کوليت سودومامبرانو است. (صفحه 152 گايدلاين جراحي 2)

پسر 9 ساله‌اي با وزن 25 کيلوگرم متعاقب تصادف با موتور به اورژانس مراجعه کرده است. در حال حاضر PR=140 و mmHg ‏ BP=70/P دارد. حداکثر چند ميلي‌متر مايع جهت احياء اوليه مي‌توان به وي تزريق کرد؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 7 کشوري {دانشگاه اصفهان})

الف) 800

ب) 1000

ج) 1500

د) 2000

پاسخ: ج) هدف از احياي مايعات، برقراري دوباره پرفوزيون بافتي است. احياي مايعات با تزريق بولوس 2 ليتر (در بزرگسالان) يا 20ml/kg (در کودکان) محلول کريستالوئيد ايزوتونيک که غالبا رينگرلاکتات است، آغاز مي‌شود. در صورت هيپوتانسيون مقاوم پيش از تجويز RBC، تزريق مايعات به صورتي که گفته شد يک نوبت در بزرگسالان و دو نوبت در کودکان تکرار مي‌شود.

1) با توجه فرمول ml/kg 20در کودکان:

cc‏ 500= 25 ‏20

2) چون در کودکان مي‌توان دو نوبت ديگر هم همين ميزان مايع را تکرار کرد، مي‌شود:

cc‏1500‏ = 500+500+500 ‏

توجه: اين سوال يکي از بهترين و فني‌ترين سوالات جراحي امتحان پرانترني اسفند 93 بوده است. (صفحه 10 گايدلاين جراحي 2)

منشاء شريان‌هاي Short gastric معده، کداميک از شريان‌هاي زير است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 7 کشوري {دانشگاه اصفهان})

الف) طحالي

ب) گاسترو اپي‌پلوئيک چپ

ج) گاسترو دئودنال

د) فرنيک

پاسخ: الف) شريان‌هاي Short gastric شاخه‌هاي شريان طحالي هستند.

توجه به يک نکته مهم: همانگونه که ملاحظه مي‌کنيد اين سوال از يک شکل آناتوميک (شکل 15-1در صفحه 75 گايدلاين جراحي 2) طراحي شده است. اگر با دقت به سوالات پرانترني اسفند 93 توجه نماييم، متوجه مي‌شويم که ديگر نمي‌شود با مطالعه جزوه‌هاي خلاصه و سوالات سال‌هاي گذشته در اين امتحانات موفق بود، چراکه طراحي سوالات به سمت سوالات جديد و به ويژه سوالاتي مي‌رود که تاکنون تکرار نشده است. اين اتفاق با شدت بيشتر در امتحانات دستياري رخ خواهد داد. (صفحه 75 گايدلاين جراحي 2 شکل 1-15)

ميزان مورد نياز سرم براي نوزاد ترم 2 روزه مبتلا به گاستروشزي با وزن 3kg کدام است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) 500 ميلي‌ليتر

ب) 300 ميلي‌ليتر

ج) 250 ميلي‌ليتر

د) 150 ميلي‌ليتر

پاسخ: الف) يک نوزاد مبتلا به گاستروشزي ميزان زيادي مايع از روده در معرض هوا از دست خواهد داد و ميزان نياز مايع در او ml/kg 180-150 در روز خواهد بود.

500cc ‏~ 3 150 تا 180 (صفحه 64 گايدلاين جراحي 4)

در نوزاد 2 روزه با اتساع شکم و عدم دفع مکونيوم، در راديوگرافي ساده شکم در وضعيت ايستاده گرفته شده که اتساع لوپ‌هاي روده بدون سطح مايع هواست. کدام تشخيص محتمل‌تر است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) آترزي ژوژنوم

ب) ايلئوس مکونيوم

ج) آترزي ايلئوم

د) آترزي کولون

پاسخ: ب) ايلئوس مکونيوم: اتساع پيشرونده شکم، عدم دفع مکونيوم و استفراغ‌هاي صفراوي متناوب در مدت کوتاهي پس از تولد علائم اصلي هستند. نماي کاراکتريستيک راديوگرافيک شيشه مات (Ground Glass) مشخصه ايلئوس مکونيوم است. حتي در صورت انسداد کامل، سطح مايع – هوا تشکيل نخواهد شد. اين امر به دليل چسبندگي زياد محتويات روده است. (صفحه 80 گايدلاين جراحي 4)

در بيماراني که Splenectomy
شده‌اند، شانس بروز Over Whelming ostsplenectomy Infection (OPSI) در کدام کمتر است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) اسپلنکتومي به دنبال تروما

ب) اسفروسيتوز

ج) تالاسمي

د) در بيمار مبتلا به ميلوديسپلازي

پاسخ: الف) علت انجام اسپلنکتومي، مهم‌ترين عامل براي وقوع OPSI است. افرادي که به دليل بيماري‌هاي هماتولوژيک (بدخيم، ميلوديسپلازي و يا هموگلوبينوپاتي) اسپلنکتومي شده‌اند بيشتر از بيماراني که به دليل تروما يا عوامل اياتروژنيک، اسپلنکتومي شده‌اند در معرض OPSI قرار دارند. (صفحه 57 گايدلاين جراحي 3)

همه علائم و نشانه‌هاي ذيل در نارسايي مزمن وريدي ديده مي‌شود، به جز؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) ادم

ب) اولسر

ج) هيپرپيگمانتاسيون

د) گانگرن Feet

پاسخ: د) علائم نارسايي مزمن وريدي (CVI) عبارتند از: وريدهاي واريسي يا هيپرپيگمانتاسيون پوست، ليپودرمواسکلروزيس، زخم وريدي و ادم. (صفحه 22 گايدلاين جراحي 4)

بيمار 45 ساله‌اي با درد شديد شکمي حداکثر در LLQ تندرنس – تب مراجعه کرده است بررسي آزمايشگاهي لوکوسيتوز داشته است. شک باليني ديورتيکوليت بود و با انجام CT اسکن تشخيص قطعي مي‌شود، اقدام بعدي کدام است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) رژيم Low Residu + آنتي‌بيوتيک و به صورت سرپايي پيگيري مي‌کنيم

ب) بيمار در بيمارستان بستري و جهت تشخيص قطعي کولونوسکوپي مي‌شود

ج) بيمار بستري و تحت لاپاراتومي قرار مي‌گيرد

د) بيمار در بيمارستان بستري و رژيم
Low Residu + آنتي‌بيوتيک وسيع‌الطيف

پاسخ: د)درمان ديورتيکوليت بدون عارضه به صورت سرپايي و شامل آنتي‌بيوتيک خوراکي وسيع‌الطيف به مدت 10-7 روز و رژيم غذايي با باقيمانده کم است. در صورت درد شديد، تندرنس، تب و لکوسيتوز (10-20 درصد موارد) نياز به بستري و درمان با آنتي‌بيوتيک وريدي و استراحت روده (رژيم Low Residu) است. (صفحه 133 گايدلاين جراحي 2)

کدام بيمار دچار انسداد روده به علت ضايعه اينترامورال شده است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) بيماري که فتق اينگوينال کرده است

ب) بيماري که انسداد در زمينه بيماري کرون ايجاد شده است

ج) بيماري که انسداد به علت گير کردن سنگ صفرا در ايلئوم دارد

د) بيماري که به علت ولولوس دچار انسداد شده است

پاسخ: ب) ضايعات انسدادي براساس ارتباطشان با جدار روده به 3 نوع زير تقسيم مي‌شوند.

1) داخل مجرايي (Intraluminal): اجسام خارجي، سنگ‌هاي صفراوي و مکونيوم

2) داخل جداري (Intramural): تومورها و تنگي‌هاي التهابي ناشي از کرون

3 ) خارجي: چسبندگي‌ها، فتق‌ها و کارسينوماتوز (صفحه 102 گايدلاين جراحي 2)

بيماري در ICU جراحي بستري است. در سومين روز دچار ايلئوس، ضعف، کاهش رفلکس‌هاي تاندوني شده و موج U در ECG مشاهده شده است. کدام گزينه در درمان مناسب است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) کي‌اگزالات رکتال

ب) گلوکونات کلسيم وريدي

ج) سديم فسفات تزريقي

د) کلريد پتاسيم تزريقي

پاسخ: د) ايجاد امواج U در ECG مشخصه هيپوکالمي است. ايلئوس و کاهش رفلکس‌هاي تاندوني نيز در هيپوکالمي ديده مي‌شود. درمان هيپوکالمي با جايگزيني پتاسيم انجام مي‌شود. (صفحه 15 گايدلاين جراحي1)

کدام گزينه هيدروپس کيسه صفرا را مطرح مي‌کند؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 9 کشوري {دانشگاه مشهد})

الف) اتساع کيسه صفرا به علت سنگ گير کرده در گردن همراه محتويات موکوسي

ب) ايکتر به علت فشار گردن کيسه صفرا روي مجاري صفراوي

ج) کيسه صفراوي قابل لمس همراه ايکتر بدون درد

د) گزارش گاز در جداره کيسه صفرا در سونوگرافي

پاسخ: الف) با گير کردن سنگ فشرده يا Impacted در مجراي سيستيک، کيسه صفرا پر از صفرا مي‌شود. بعد از مدتي صفرا جذب شده اما به علت تداوم توليد موکوس توسط اپي‌تليوم کيسه صفرا، کيسه صفرا پر از موکوس مي‌شود و اصطلاحا مي‌گوييم بيمار دچار هيدروپس کيسه صفرا شده است. (صفحه 35 گايدلاين جراحي 3)

بيمار مردي 40 ساله است که به علت اصابت چاقو به اورژانس آورده مي‌شود، در معاينه مي‌بينيد که چاقوي صدمه‌زننده همچنان در شکم بيمار است و قسمتي از آن بيرون مانده است، چه اقدامي انجام مي‌دهيد؟ (پرانترني اسفند 93 – دانشگاه آزاد اسلامي)

الف) در اورژانس چاقو را خارج کرده و زخم را اکسپلور مي‌کنيم

ب) جهت بررسي بيشتر بيمار، راديولوژي و سونوگرافي مي‌کنيم

ج) مصدوم را مستقيما به اتاق عمل مي‌بريم

د) پس از بررسي اوليه سريع بيمار به اتاق عمل فرستاده مي‌شود

پاسخ: د) اگر سلاح برنده داخل بدن مصدوم باقي مانده باشد، نبايد آن را در بخش اورژانس (ED) خارج کرد، چراکه ممکن است رگ پاره‌اي را تامپون کرده باشد. جراح بايد سلاح نافذ را در محيط کنترل شده اتاق عمل به‌طور ايده‌آل، هنگامي که برش با دسترسي کافي ايجاد نموده خارج کند. در مورد فرو رفتن چاقو در سر يا گردن، تصوير‌برداري پيش از عمل در رد آسيب شرياني سودبخش است. (صفحه 11 گايدلاين جراحي 2)

مرد 70 ساله‌اي با آدنوکارسينوم مري مياني مراجعه کرده که باعث ديسفاژي گريد IV شده است. بيمار COPD شديد داشته و EF قلبي حدود 25 درصد است. براي درمان اين بيمار کدام روش زير را مناسب مي‌دانيد؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 2 کشوري {دانشگاه تبريز})

الف) ليزرتراپي

ب) ازوفاژکتومي به روش جراحي

ج) تعبيه Stent مري

د) راديوتراپي

پاسخ: ج) در ديسفاژي Grade IV و بالاتر معمولا درمان اضافي لازم است. اين درمان کارگذاري استنت مري است. (صفحه 63 گايدلاين جراحي 2)

آقاي 32 ساله‌اي به علت تروماي بلانت گردني به اورژانس مراجعه کرده است. در معاينه هوشيار است و علائم عصبي ندارد. در داپلر عروق کاروتيد ترومبوز شريان کاروتيد چپ مشهود است. تصميم شما چيست؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 2 کشوري {دانشگاه تبريز})

الف) تحت‌نظر

ب) جراحي و باي‌پس با گرافت مصنوعي

ج) جراحي اورژانس و ترومبکتومي

د) درمان آنتي‌کواگولان کافي است

پاسخ: د) روش‌هاي گوناگون درمان در تروماي کاروتيد به قرار زير است:

1) صدمات قسمت گردني شريان کاروتيد مشترک و داخلي با جراحي ترميم مي‌شوند.

2) ترومبوز حاد شريان کاروتيد در بيماران بي‌علامت با داروهاي آنتي‌کوآگولان درمان مي‌شوند. (صفحه 32 گايدلاين جراحي 4)

مرد جوان 29 ساله‌اي با شکايت درد در اپيگاستر و LUQ از 2 ماه قبل مراجعه کرده است. در سونوگرافي کيست کوچک 4 سانتي‌متري در پل فوقاني طحال گزارش شده است. بررسي آزمايشگاهي از نظر کيست هيداتيک منفي است. اقدام درماني پيشنهادي چيست؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 2 کشوري {دانشگاه تبريز})

الف) اکسيزيون کيست با حفظ طحال

ب) Unroof کردن کيست

ج) اسپلنکتومي پارشيال

د) اسپلنکتومي توتال

پاسخ: الف) کيست غيرانگلي بدون علامت طحال با سونوگرافي پيگيري مي‌شوند. کيست‌هاي غيرانگلي علامتدار کوچک را مي‌توان تحت اکسيزيون قرار داد و طحال را حفظ کرد. در مورد کيست‌هاي علامتدار بزرگ مي‌توان سقف آن را برداشت (Unroof). هر دو روش را مي‌توان به کمک لاپاراسکوپي انجام داد. (صفحه 55 گايدلاين جراحي 3)

بيمار خانم 39 ساله‌اي با تشخيص کانسر پستان چپ کانديد ماستکتومي است. جهت بررسي پستان سمت راست چه توصيه‌اي مي‌کنيد؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 8 کشوري {دانشگاه کرمان})

الف) سونوگرافي

ب) ماموگرافي

ج) MRI

د) در صورتي که در معاينه توده‌اي لمس نمي‌شود، معاينه 6 ماه بعد انجام شود.

پاسخ: ج) بررسي پستان مقابل در زناني که سرطان تشخيص داده شده در يک پستان دارند به کمک MRI صورت مي‌گيرد. (صفحه 142 گايدلاين جراحي 1)

بيمار فرد 65 ساله از 3 ماه قبل دچار ديسفاژي شده و در حال حاضر فقط قادر به بلع مايعات است. در چه درجه‌اي از ديسفاژي قرار دارد؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 8 کشوري {دانشگاه کرمان})

الف) III

ب) IV

ج) V

د) VI

پاسخ: ب) (صفحه 63 گايدلاين جراحي 2 – جدول 3-14)

خانم 65 ساله‌اي به علت تورم شديد، اريتم و درد پستان راست مراجعه کرده است. در بررسي‌هاي انجام شده کارسينوما گزارش شده است، چه بايد کرد؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 1 کشوري {دانشگاه مازندران و گيلان})

الف) ماستکتومي راديکال

ب) آنتي‌بيوتيک سيستميک

ج) نئوجوانت‌تراپي

د) بيوپسي از غده نگهبان زير بغل

پاسخ: ج) کارسينوم التهابي پستان با اندوراسيون براوني، اريتم با حاشيه برجسته و ادم (نماي پوست پرتقالي) تظاهر پيدا مي‌کند. جراحي و جراحي همراه با راديوتراپي در درمان کارسينوم التهابي پستان نتايج نااميدکننده‌اي داشته است. درمان کارسينوم التهابي پستان ابتدا با شيمي‌درماني نئوادجوان با آدريامايسين آغاز مي‌شود. (صفحه 155 گايدلاين جراحي 1)

خانم 65 ساله مبتلا به کانسر متاستاتيک پستان با کلسيم خون mg/dl 13مراجعه کرده است. جهت افتراق با هيپرپاراتيروئيديسم اوليه کدام يک از اقدامات زير صحيح است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب 1{دانشگاه گيلان و مازندران})

الف) اندازه‌گيري مقدار کلسيم ادرار

ب) اندازه‌گيري مقدار PTH در دو محل (Tow-Sites)

ج) تجويز ديورتيک تيازيدي و اندازه‌گيري PTH بعد از قطع آن

د) اندازه‌گيري Intact PTH

پاسخ: د) تشخيص هيپرپاراتيروئيدي اوليه با مشاهده سطح بالاي کلسيم و Intact PTH (iPTH) با قطعيت زيادي تاييد مي‌شود. با اندازه‌گيري Intact PTH مي‌توان هيپرپاراتيروئيدي اوليه را از ساير علل هيپرکلسمي افتراق دارد. iPTH با PTHrP واکنش متقاطع ندارند و لذا به کمک آن مي‌توان به وجود همزمان هيپرپاراتيروئيدي اوليه در بيماران مبتلا به کانسر متاستاتيک پي برد. (صفحه 104 گايدلاين جراحي 3)

در اتاق عمل، در حالي که تيغ بيستوري را داخل ظرف اجسام نوک تيز انداخته‌ايد، يکي از سوزن‌هاي داخل جعبه به دست شما نفوذ مي‌کند، از نظر پروفيلاکسي HIV کدام جمله صحيح است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب زاگرس {دانشگاه همدان})

الف) شروع سريع رژيم دارويي ضد HIV

ب) انجام تست HIV و در صورت مثبت بودن درمان دارويي

ج) پروفيلاکسي بعد از مواجهه در هيچ شرايطي باعث کاهش ابتلا به HIV نمي‌شود

د) پروفيلاکسي توصيه نمي‌شود

پاسخ: د) در صورت تماس با منبعي که از نظر آلودگي وضعيت مشخصي ندارد، توصيه به پروفيلاکسي نمي‌شود. (صفحه 65 گايدلاين جراحي 1)

شيرخوار نارسي حاصل زايمان C/S از يک مادر معتاد به کوکائين در هفته دوم تولد و پس از شروع شيرخشک دچار عدم تحمل خوراکي، ديستانسيون شکمي، مدفوع خوني و سلوليت و ادم جدار شکم مي‌شود. کدام پاتولوژي به تشخيص نزديک‌تر است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب زاگرس {دانشگاه همدان})

الف) NEC (آنتروکوليت نکروزان)

ب) HPS (استنوز هيپرتروفيک پيلور)

ج) Intussusception

د) Meckles Diverticulitis

پاسخ: الف) آنتروکوليت نکروزان (NEC) شايع‌ترين و کشنده‌ترين بيماري دستگاه گوارش است که نوزادان نارس تحت استرس را درگير مي‌کند. اعتياد مادر به کوکائين يکي از ريسک‌فاکتورهاي آن است. NEC، ‏10روز پس از تولد رخ مي‌دهد. عدم تحمل تغذيه، اتساع و تندرنس شکمي، آسپيراسيون صفراوي از NG و مدفوع خوني از علائم اين بيماري هستند. يافته پاتوگنوميک NEC در راديوگرافي شکم، پنوماتوزيس روده است. (صفحه 80 گايدلاين جراحي 4)

خانمي 40 ساله با سابقه ترومبوفلبيت و درمان با وارفارين به‌طور ناگهاني دچار درد شکم در ناحيه RLQ شده است. در معاينه تندرنس در همين ناحيه دارد. اقدام تشخيصي ارجح کدام است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب زاگرس {دانشگاه همدان})

الف) باريوم انما

ب) سونوگرافي

ج) CT-scan

د) MRI

پاسخ: ج) هماتوم غلاف رکتوس: موجب درد ناگهاني و شديد شکم مي‌شود. اين بيماري به ويژه در افرادي که داروهاي ضدانعقادي دريافت مي‌کند، رخ مي‌دهد. درد ناگهاني و يکطرفه شکم گاهي با آپانديسيت اشتباه مي‌شود. نشانه فاترژيل (Fothergill) که عبارت است از يک توده شکمي قابل لمس که با انقباض عضلات رکتوس تغيير نمي‌کند، يافته کاراکتريستيک در معاينه اين بيماران است. قطعي‌ترين روش تشخيص هماتوم غلاف رکتوس، CT-Scan است. (صفحه 99گايدلاين جراحي 4)

در درمان سوختگي مري با مواد شيميايي همه موارد زير صحيح است، به جز؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب زاگرس {دانشگاه همدان})

الف) در موارد آسيب شديد معده گاسترکتومي ضروري است

ب) تجويز استروئيدها در کاهش فيبروز موثر است

ج) ديلاتاسيون زودهنگام مري توصيه مي‌شود

د) در نکروز وسيع مري ازوفاژکتومي ضروري است

پاسخ: ب) استفاده از استروئيد در محدود کردن فيبروز در حيوانات موثر بوده و لي تاثير آنها در انسان مورد اختلاف‌نظر است. (صفحه 68 گايدلاين جراحي 2)

مرد 26 ساله‌اي در اثر سقوط از ارتفاع دچار تروما به سر شده و بيمار انتوبه شده است. در معاينه با تحريک دردناک چشم‌ها را باز کرده و درد را لوکاليزه مي‌کند. GCS بيمار چند است؟ (سوال جراحي پرانترني اسفند 93 – تمام قطب‌هاي کشور)

الف) 8

ب) 7

ج) (T)‏8

د) (T)‏7

پاسخ: ج) با توجه به جدول GCS در صفحه 11گايدلاين جراحي2 نمره GCS اين بيمار به قرار زير است:

1- باز کردن چشم‌ها با درد: 2 امتياز

2- درد را لوکاليزه مي‌کند: 5 امتياز

3- بدون پاسخ گفتاري: 1 امتياز

جمع: 8 امتياز

توجه: چون بيمار دچار تروما و اينتوبه شده،
مي‌شود (T)‏ 8 (صفحه 11 گايدلاين جراحي2)

خانم 42 ساله‌اي که در ماموگرافي ميکروکلسيفيکاسيون مشکوک به بدخيمي وجود داشته ولي در معاينه باليني فاقد توده قابل لمس است، اقدام صحيح کدام است؟ (پرانترني اسفند 93 – قطب زاگرس {دانشگاه همدان})

الف) Core needle biopsy تحت هدايت سونوگرافي

ب) بيوپسي اکسيزيونال باز

ج) بيوپسي تحت تکنيک استريوتاکتيک

د) بيوپسي انسيزيونال باز

پاسخ: ج) در مواردي که ضايعات غيرقابل لمس در ماموگرافي حالت توده‌اي ندارد و تنها تظاهرش ميکروکلسيفيکاسيون است، از تکنيک‌هاي استريوتاکتيک (سه‌بعدي) جهت هدايت بيوپسي استفاده مي‌شود. در ضايعات غيرقابل لمس، بيوپسي سوزني با سوزن Core به بيوپسي باز ترجيح داده مي‌شود. (صفحه 142 گايدلاين جراحي 1).

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*