وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

هیپنوتیزم و بهبود خواب عمیق

0

یک تیم از محققان سوئیسی میگویند که یک جلسه کوتاه از هیپنوتیزم ممکن است به خواب بهتر در شب منجر شود.

در مطالعات انجام شده در جمعی از زنان که به یک نوار صوتی خواب آور هیپنوتیزم گوش داده اند٬ در مقایسه با کسانی که از هیپنوتیزم استفاده نکرده اند حدود 80 درصد بیشتر در خواب عمیق فر رفته اند.

گروه روانشناسی در بخش روانشناسی دانشگاه فرایبورگ در سوئیس گفتند: “گزارش های بسیاری از هیپنوتیزم مبنی بر استفاده موثر آن در خواب عمیق توسط همکاران ما گزارش شده است”
او گفت در مطالعه جدید، برای اولین بار موفق به ارزیابی از طریق اندازه گیری موج فعالیت مغز بوده ایم.

همچنین این تیم برای بررسی اینکه هیپنوتیزم چگونه به بهبود خواب عمیق کمک میکند٬ با استفاده از 70 زن سوئیسی بین 18 تا 35 ساله داوطلب که همه در یک سری از پنج  آزمایش شرکت کردند، در پی یک بار در هفته برای مدت پنج هفته آزمایشاتی را انجام داد.

هیچ یک از شرکت کنندگان سابقه مشکل خواب نداشته اند و هیچ کدارم نیز از داروهای خواب استفاده نمی کردند.

برای هر آزمایش، زنان با الکترود برای نظارت بر فعالیت موج مغز و الگوی خواب مجهز شدند.

زنان شرکت کننده در این آزمایش پس از اینکه در تخت خواب با چراغ خاموش قرار گرفتند، به نوار صوتی در طول حدود 13 دقیقه گوش فرا دادند.

پس از گوش دادن به نوار٬ تقریبا همه آنها در مجموع 90 دقیقه به چرت زدن به سر بردند.

با این حال، فعالیت امواج آهسته در مرحله خواب عمیق ٬ در زمان هیپنوتیزم “به طور قابل توجهی افزایش یافت “. این نشان می دهد که نه تنها هیپنوتیزم باعث افزایش مقدار خواب عمیق می شود، بلکه ممکن است باعث بهبود کیفیت خواب عمیق نیز شود.

تیم اذعان کرد که مطالعه فقط شامل شرکت کنندگان زن بوده است.

و با توجه به اینکه اعتقاد بر این است که تقریبا نیمی از جمعیت به طور کلی تا حدی به هیپنوتیزم عکس العمل نشان میدهند، تیم به این نتیجه رسیدند که هیپنوتیزم در نهایت می تواند اثبات شود که بسیار مفید است  و راهی برای کمک به بهبود خواب در بیماران که از اختلالات خواب رنج می برند.

Rasch گفت: ” این آزمایش  شگفت انگیز بود، اما من فکر نمی کنم که هیپنوتیزم تا کنون به طور کامل جایگزین نیاز به داروهای خواب برای کسانی که به آن نیاز دارند شود.” “این مسلما می تواند نیاز افراد به بعضی از داروها را کاهش دهد. اما نباید از هیپنوتیزم انتظار معجزه داشت. این روش برای در نظر گرفتن است. اما در موارد واقعا قوی از اختلال خواب مداخله پزشکی ممکن است لازم باشد.”

Hutchison معتقد است که هیپنوتیزم می تواند نقش مهمی در کمک به برخی از مردم به خواب بهتر بازی کند.

او گفت: “من میدانم که هیپنوتیزم می تواند مفید باشد، حتی برای افراد غیر مستعد،”.

یافته های حاصل از مطالعه این ماه در مجله خواب آمریکا نیز منتشر شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*