وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

کاهش وزن موجب افزایش کیفیت خواب می‌شود

0

یک مطالعه جدید نشان می دهد که حذف پوند اضافی، نه تنها ممکن است سبب بهبود سلامت جسمی شود، بلکه ممکن است به شما کمک کند که از کیفیت خواب بهتری برخوردار شوید .

در نشست مشترکی که بین انجمن بین المللی غدد درون ریز و انجمن غدد در شیکاگو ارائه شد، 390 زن و مرد از سه گروه برای کاهش وزن از طریق رژیم غذایی و ورزش مورد آزمایش قرار گرفتند.

گروه اول مراقبت های معمول را دریافت کردند، که در آن هر سه ماه با ارائه دهنده مراقبت های اولیه آنها مورد بررسی قرار می‌گرفت. گروه دوم به جز ارائه مراقبت های اولیه در هر سه ماه، جلسات کوتاهی در مورد شیوه زندگی آنها برگزار شد. گروه سوم علاوه بر ارائه مراقبت های اولیه و مربیان شیوه زندگی ، جایگزین وعده غذایی و داروهای کاهش وزن نیز دریافت کردند .

تغییرات وزن شرکت کنندگان و میزان کیفیت خواب و خلق و خوی آنها بعد از شش و 24 ماه مورد بررسی قرار گرفت. کاهش وزن به طور متوسط ​​در گروه اول £ 4.4 ، در گروه دوم 8 پوند در گروه وم نزدیک به 15 پوند گزارش شد.

شرکت کنندگانی که حداقل 5 درصد از وزن خود را پس از شش ماه از دست داده بودند به طور متوسط ​​نزدیک به 22 دقیقه بیشتر از قبل به خواب می رفتند.

همچنین محققان خاطر نشان کردند که افرادی که وزن خیلی کمی از دست داده بودند تنها در حدود یک دقیقه بیشتر به خواب می رفتند.

کسانی که حداقل 5 درصد از وزن خود را از دست داده نیز پیشرفت بیشتری را در کیفیت خواب خود حی کردند، و همچنین خلق و خوی آنها در مقایسه با کسانی که وزن کمتری را از دست داده بودند قابل تحمل تر بود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*