وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

کودکی بهترين زمان برای کنترل مصرف نمک

0

 

» کودکان بی نمک «

همه از دوران کودکی مان خاطراتی نمکين داريم: ســيب زمينی ســرخ کرده، انواع چيپس، پفک، لواشــک، آلوچه و الی آخر. شايد تمايل امروزمان به مصرف بيــش از اندازه نمک بــه دليل همان خاطرات نمکين کودکی مان باشد.

اخيرا محققان می گويند بهتريــن زمان بــرای کنترل مصرف نمک، دوران کودکی اســت و ايــن امر می تواند باعث جلوگيری از ابتلا به بسياری از بيماری ها در ميانسالی  شــود.
در اين زمينه دو محقق در مرکز مونل دســت به آزمايش جالبی زدند؛ آنها به يک نوزاد دو ماهه آب نمک دادند و مشــاهده کردند که او هيچ واکنشــی نشــان نداد.
به عبارت ديگر نوزاد در بدو تولد برخلاف علاقه ذاتی به غذاهای شيرين، نسبت به غذاهای شور بی تفاوت است و اگر در رژيم غذايی اش از نمک کمتری اســتفاده شود علاقه مندی اش به نمک، کمتر و کمتر خواهد شد ولی با مصرف غذاهای شور مانند کراکر، نان و غــلات در دوران کودکی علاقه به نمک به تدريج ايجاد می شود.

در شش ماه اول زندگی، شير مادر مطلوب ترين غذا برای کودکان محسوب می شود؛ توصيه می شود به جای غذاهای کمکی آماده، از ميوه های تازه و سبزيجات پخته به عنوان مکمل  غذايی کودک استفاده شود.

به اين ترتيب والدين می توانند به راحتــی مقدار نمک مصرفی کودک خود را کنترل کنند. کنترل ميزان نمک مصرفی باعث کاهش چشمگير فشارخون و پيشگيری از حملات قلبی و سکته مغزی می شود.

تهیه و انتشار: دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*