وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

کودک و ابهامات جنسی

0

 

کودکان در ســن ۳ تا ۵ سالگی ســوالات متعددی می پرســند. والدین، مربیان و کسانی که با کودک و نوجوان سرو کار دارند، معمولا در برخی سوالات جواب درستی ندارند. یكی از این موارد ابهامات جنســی است. این موارد نموداری، برگرفته از مقاله خانم «نسترن منتصرالدوله» با نام «کودکان و ابهامات جنسی» می‌باشد.

» جنسیت از دید کودکان با دیدگاه ما بزرگترها بسیار متفاوت است. کودک می خواهد در این سن پایه های شناختی خود از مسایل مختلف را در ذهنش ایجاد کند

» کودک فقط در این سن می خواهد پایه ذهن ایجاد کند و بعدها در ســنین بالاتر و نوجوانی به جزئیات خواهد پرداخت.

» اگر با کودک برخورد درستی صورت بپذیرد، در بزرگسالی و آینده او از نظر رشد جنسی یک فرد کامل و سالم خواهد شد.

» تحمل کودک در این سن بسیار کم است و او زود خسته می شود. او هر سوالی را که مطرح می کند، یک جواب کوتاه قانع کننده می خواهد. پس جوابی درست و صحیح به او بدهید که کوتاه هم باشد.

» کودک برای دانستن هر چیزی آن را لمس خواهد کرد. پس اندام تناسلی خود را لمس می کند، همان گونه که بینی و اسباب بازی هایش را لمس می کند. او را برای این کار سرزنش یا توبیخ نکنید و با او خیلی عادی برخورد کنید.

» برخورد با کودک و جواب دادن به سوال او در این زمینه بسیار مهم است. درایت به معنای دروغ گفتن به او نیست یا این که جواب را به وقتی دیگر موکول کنیم. شما می توانید این عضو را به عنوان اندام دفع ادرار معرفی کنید که کودک از این طریق می تواند مواد سمی را از بدن دفع کند.

» شما می باید از همین سن به او یاد دهید که نباید به این عضو از بدن دست بزند، همان طور که نباید دست خود را در دهان یا بینی خود کند.

» اگر با سوال جزئی تر کودک مواجه شدید، این می تواند نتیجه بی مبادلاتی از جانب بزرگ ترها باشد که در این حالت سوال های جزئی تری در ذهن کودک شــکل گرفته است. سعی کنید مواجهه با این مساله برای کودک مجددا اتفاق نیافتد.

» اسلام این سن را سن بیداری غریزه جنســی نمی داند، بلکه این سن را -سن پرسش- معرفی می کند. پس باید مراقبت کنید که غریزه جنسی کودک زودتر از موعد بیدار نشود.

» برای جلوگیری از بیداری غریزه زودتر از موعد:

  1. پدرها و مادرها جلوی فرزندان عریانن شوند.
  2. پدر با پسر به حمام رود و مادر با دختر. این بیشتر مخصوص کودکان در سن های 5 و 6 سالگی است که به سن تمییز رسیده باشند.
  3. از خرید لباسهای تنگ و چسبان برای کودکان پرهیز کنید.
  4. مراقبت کنید پسر و دختر آلت تناسلی هم دیگر را اصلا نبینند تا مشکلات بعدی به وجود نیاید.
  5. مراقب باشید در فیلم ها، تصاویر و کلیه آثار دیداری و شنیداری این حس در آنها تقویت نشود و مراقب کودک و نوجوان باشید که چه میبیند و چه می شنود.

» کودکانی که بیش از حد این سوالات را می کنند، در این مساله کنجکاو هستند و والدین می توانند تا حد امکان به سوالهای آنها جواب دهند.

» باید حواسمان باشد که این کنجکاوی در اثر مواجهه کودکان با شــرایطی است که این سوالات را برای کودک به وجود آورده است. حتما در نوع بازی های فضای مجازی، روابط دوستانه و خانوادگی، برنامه های تلویزیونی و ویدئویی و .. دقت کافی داشته باشید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*