وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

گاهی هیپرتانسیون مفید است!

0

new-img-1

طبقه مطالعه جديدي که به تازگي در ژورنال Clinical Investigation به چاپ رسيده است، آلزايمر و اختلالات شناختي به طور چشمگيري در بيماراني که از داروهاي ضد هيپرتانسيون استفاده مي‌کنند کاهش مي‌يابد.

اين مطالعه که در دانشگاه مونت سيناي ايالات متحده آمريکا انجام شده، نشان داده است که تعداد زيادي از بيماران مسني که در حال حاضر داروهاي آنتي‌هايپرتانسيو استفاده مي‌کنند، علاوه بر کاهش فشارخون، مي‌‌توانند از مزاياي ديگر اين دارو نيز استفاده کنند.

دکتر پاسينتي، سرپرست اين طرح در دانشگاه مونت‌سيناي مي‌گويد: «اگر ما بتوانيم در بيماراني که در معرض خطر آلزايمر هستند، داروهاي آنتي‌هايپرتانسيو تجويز کنيم، مي‌توانيم از بروز اين بيماري در افراد پيشگيري کنيم.» وي ادامه داد: «اين داروها را مي‌توان در دوزي که روي فشار خون افراد تاثير نگذارد براي تمام بيماران در معرض خطر آلزايمر و اختلالات شناختي تجويز کرد.»

دکتر پاسينتي و همکارانش در 24 ماه گذشته، 1000 داروي مختلف را براي تعيين اثر درماني احتمالي روي آلزايمر و دمانس مورد آزمايش قرار داده‌اند.

از بين 55 دارويي که به طور معمول در درمان هيپرتانسيون به کار مي‌رود، 7 نوع آن در درمان آلزايمر بسيار اميدوارکننده بوده است.

پژوهشگران اين طرح دريافتند که اين داروها مي‌توانند از توليد بتا- آميلوئيد که علت بروز آلزايمر و برخي از اختلالات شناختي است، جلوگيري کنند.

پژوهشگران اين پروژه تحقيقاتي با آزمايش‌هايي که روي موش‌ها انجام دادند، دريافتند که دوزهاي اندک از داروي والزارتان (Valsartan) مي‌تواند از توليد بتا-‌آميلوئيد جلوگيري کند.

آنها همچنين نشان دادند پروپرانولول، کاروديلول، لوزارتان، نيکاردپين، آميلورايد و هيدرالازين، نيز داراي چنين خاصيتي هستند و مي‌توانند از توليد بتا-آميلوئيد جلوگيري کنند.

پژوهشگران اين طرح اميدوارند که اين تحقيق بتواند پيشرفت‌هايي در زمينه درمان آلزايمر و اختلالات شناختي ايجاد کند.

دکتر پاسينتي مي‌گويد: «استفاده از داروهاي آنتي‌هيپرتانسيو عليه بيماري آلزايمر هنوز در مراحل اوليه آزمايش خود است و تجربه کلينيکي اين داروها روي انسان در حال حاضر وجود ندارد و تاکنون تمام مطالعات موجود روي حيوانات صورت گرفته است. هنوز نياز به کارآزمايي‌هاي باليني بيشتري براي به کار بردن کلينيکي داروهاي آنتي‌هايپرتانسيو در پيشگيري از بروز آلزايمر و ساير اختلالات شناختي وجود دارد.»

منبع: "Salamatiran"
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*