Search
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان

ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت؟

 

 ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮان در فاصله 2 تا 3 سانتی متری داﺧﻞ واژن ﻗﺮار دارد، اﯾﻦ ﭘﺮده ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ دﯾﻮاره واژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن ﻗﺮار دارد و در دﻫﺎﻧﻪ واژن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .

انواع مختلفی از پرده بکارت وجود دارد که در مقاله ای مجزا به تفصیل شرح داده خواهد شد .

عوامل ﭘﺎرﮔﯽ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت : اﻧﺠﺎم ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد – دﺧﻮل آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ…  ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺎدر زادي ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺗﺼﺎدف  ﻋﻤﻠﻬﺎي ﻟﮕﻨﯽ وﺧﯿﻢ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

نکته اینجاست که ازدید علمی خود ارضایی باعث پارگی پرده بکارت نمیشود به شرطی که دخولی توسط جسم خارجی یا انگشت انجام نگیرد . 

در رابطه با ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻨست ﮑﻪ ابتدا در منابع علمی موجود در اینترنت تحقیق کنید و به هیچ وجه تسلیم خرافات , زیاده گویی ها و استرس های بیهوده نشوید .

انقدر استرس و نگرانی و خرده فرهنگ پیرامون اسیب دیدن های احتمالی پرده بکارت در بین دختران ما وجود دارد که لازم است حرفهای تکراری برای دغدغه های تکراری و بی پایان این عزیزان گفته شود.

پرده بکارت در بیرون از بدن شما قرار نگرفته است که با برخوردهای خارجی و اتفاقی اسیب ببیند و موقعیت قرارگیری ان حتی طوری است که خود شما در اکثر موارد نمی توانید انرا ببینید. لذا نگران نباشید در این موارد پرده شما هرگز اسیب نمی بیند.

  1. افتادن از بلندی مثل پله ، تاب ، سرسره ، دوچرخه ، اسب و…
  2. شستن با دست و با اب حتی وقتی اب با فشار خیلی زیاد به شما و به داخل واژن می پاشد
  3. شیرجه زدن داخل اب یا سرخوردن در سرسره های ابی سرزمین ابی
  4. عفونت ادراری یا عفونت واژن و داشتن ترشح
  5. خاراندن ناحیه تناسلی حتی اگر شدید باشید و خراش بدهد
  6. معاینه توسط متخصص زنان و زایمان
  7. خارج شدن خون زیاد قاعدگی و یا لخته های بزرگ خون
  8. خودارضایی با دست و با مالش ناحیه تناسلی حتی اگر محکم و شدید باشد
  9. ضربه خوردن به ناحیه تناسلی مثل لگد خوردن در ورزش یا دعوا یا برخورد به میز و غیره حتی اگر منجر به خونریزی شود
  10. ورزش حرفه ای و حرکاتی که با باز شدن کامل پاها همراه است (۱۸۰ درجه)
 
با استفاده از : 
 

drsekhavati.com

wikipedia

مقالات مرتبط : تست بکارت از دید سازمان بهداشت جهانی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*