وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

آزار جنسی گسترده کودکان در استرالیا

0

کوتاه – پنج سال تحقیق درباره آزار جنسی کودکان استرالیا خبر از یک فاجعه میدهد .

گزارش نهایی کمیسیون تحقیق که جمعه منتشر شد، از آزار جنسی ده ها هزار کودک در موسسه های مختلف خبر داده است.

تحقیق صورت گرفته بیانگر نمونه های تکان دهنده ای از کودک آزاری جنسی در موسساتی مانند کلیساها، مدارس و باشگاه های ورزشی است.

این کمیسون تاکنون ۲۵۰۰ مورد از آزار جنسی کودکان را به مراجع ارجاع داده است.

بیشتر از پانزده هزار نفر، از جمله دوستان و خانواده های قربانیان آزار جنسی در استرالیا با این کمیسیون تماس گرفته اند.

کمیسیون تحقیق در گزارش خود نوشته است: “ده ها هزار کودک در بسیاری از موسسات استرالیا مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. هیچ گاه رقم حقیقی قربانیان را نخواهیم دانست.”

به گفته مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا نتیجه تحقیقات کمیسیون سلطنتی نشان دهنده “یک فاجعه ملی است.”

کمیسیون تحقیق سلطنتی در توصیه های خود خواهان به کارگرفته شدن یک راهبرد ملی برای مبارزه با کودک آزاری شده است.

این کمیسیون همچنین خواستار آموزش کودکان در مدارس و مهدکودک ها شده است.

کمیسیون تحقیق همچنین از مبلغ های دینی، معلم ها و روانشناسان خواسته موارد کودک آزاری جنسی را گزارش دهند.

پارلمان استرالیا قرار است با بهره گیری از نتیجه تحقیقات کمیسیون سلطنتی قوانین لازم را برای مقابله با آزار جنسی کودکان تهیه کند.

باید توجه داشت که استرالیا کشوری توسعه یافته , آزاد و شفاف بوده و با این وجود این رسوایی های جنسی در آن در طول سالیان و پنهانی در حال انجام بوده است .

پس در جوامع سنتی تر و کمتر توسعه یافته قطعا احتمال وجود این فجایع به صورت گسترده وجود داشته و احتمال آشکار شدن این آزار های جنسی در جوامع مذهبی و سنتی مثل ایران قطعا کمتر است .

باید در زمینه آزار جنسی و آموزش های لازم جنسی به کودکان اقدام کرده و جامعه را به شفافیت در مورد مشکلات جنسی ترغیب کنیم .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*