Search

دسته: داروسازی

گیاهان دارویی

سابقه گیاهان دارویی در ایران

» داشت كاشت برداشت « ◀ دانش و صنعت كشت گياهان دارويي و توليد داروهاي گياهي در ايران به سرعت در حال توسعه و تكامل است. در صورتي كه از تأثيرات منفي و بازدارنده شرايط سياسي، اجتماعي اقتصادي و مديريتي بيرون از حوزه اين صنعت و پيرامون آن كاســته شود، آينده بسيار درخشاني براي اين […]

داروسازان

نقش داروسازان در تشخیص زودهنگام ام اس

◀ واقعیت این است که داروسازان شاغل در داروخانه ها، در دسترس ترین دانش آموختگان رشته های پزشکی برای عموم مردم هستند. کافی است کســی دوروبرش را نگاه کند، قدم به اولین داروخانه ای که دید بگذارد و سراغ مسوول فنی داروخانه را بگیرد تا بتواند از مشــاوره رایگان یک فرد متخصص بهره مند شود. […]

صنعت داروسازی

دکتر عباس نادری، پیشکسوت داروسازی صنعتی ایران

» دکتر عباس نادری « ◀ چطور ممکن است مینیاتور ایرانی بکشی و اســتاد فرشچیان را نشناسی؟ اهل موسیقی باشی و اسم بنان را نشنیده باشی! راستش در این مدتی که بدنبال گپ و گفتی با پیشکسوتان داروسازی بودم بیشتر بااین واقعیت مواجه شــدم که بسیاری از بزرگان این حرفه به شدت بی نشــان اند […]

داروساز دختر

داروساز هفت ستاره از نگاه سازمان بهداشت جهانی

» داروساز هفت ستاره « سازمان بهداشــت جهانی در گزارش گروه مشاوره درمورد آماده ســازی داروساز آینده (برگزار شده در ونکوور کانادا، سال ۱۹۹۷) هفت ویژگی برای داروسازان  تعریف کرده که به عنوان حداقل انتظارات معمول سیستم مراقبت سلامت جامعه جهانی از داروساز باید در نظر گرفته شود. داروسازی می تواند نقش موثری در سیســتم […]

دکتر علی مولوی، پیشکسوت داروسازی ایران

دکتر علی مولوی، پیشکسوت داروسازی ایران

  ◀ در فهرست پیشکسوتان داروسازي که توســط وزیر بهداشت در مراسم روز داروسازي تقدیر شدند اسامي چند نفر توجهم را جلب کرد و شروع کردم به جست وجو. با کمک روابط عمومي انجمن داروسازان مشخص شد با فراخواني که انجمن به شرکت هاي داروسازي ارسال کرده، توانسته تعدادي از فعالان و پیشکسوتان این صنعت […]