Search

دسته: قرص های ضد بارداری

قرص های ضد بارداری

قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

هورمون‌های موجود در قرص های ترکیبی جلوگیری از بارداری با مسدود کردن روند طبیعی تخمک گذاری باعث جلوگیری از بارداری می‌شوند٬ آنها همچنین راه را برای رسیدن اسپرم به تخمک دشوار می‌کنند. این قرص معمولا برای جلوگیری از حاملگی استفاده می‌شود، اما همچنین می تواند به درمان دوره های دردناک و دوره سنگین، سندرم پیش از […]

drugs_thumb

اویان Aviane

اویان چیست؟ اویان (Aviane) یک قرص ضد بارداری که از ترکیبات هورمونهای زنانه اتینیل استرادیول و لوونورژسترل می باشد که با تغییراتی مخاط دهانه رحم و جدار رحم راه را سخت تر برای رسیدن اسپرم به رحم و سخت تر می کند. اتینیل استرادیول و لوونورژسترل به عنوان پیشگیری از بارداری برای جلوگیری از بارداری […]

Levonorgestrel لوونورژسترل

لوونورژسترل Levonorgestrel

  لوونورژسترل چیست؟ وونورژسترل یا  لوونورژسترول (Levonorgestrel) یک داروی پیشگیری از بارداری بعد از مقاربت جنسی، و یا مشکوک به بارداری می باشد. لوونورژسترول یک پروژسترون است و اینکه دقیقا چگونه کار می کند شناخته شده نیست. این دارو از بارداری با مهار تخمک گذاری، یا تغییر پوشش رحم برای جلوگیری از لانه گزینی اگر […]

drugs_thumb

اپری Apri

اپری چیست؟ اپری (Apri) یک داروی ترکیبی که حاوی هورمون های زنانه اتینیل استرادیول و دزوژسترل است که مانع از تخمک گذاری (آزاد شدن یک تخمک از یک تخمدان) می شود. این دارو همچنین با تغییرات مخاط دهانه رحم و جدار رحم، راه را برای رسیدن اسپرم به رحم سخت تر می کند اتینیل استرادیول […]

Alesse_Logo

قرص ضد بارداری Alesse

Alesse چیست؟ شامل ترکیبی از هورمون های زنانه (اتینیل استرادیول و لوونورژسترل) است که مانع از تخمک گذاری (آزاد شدن هورمون های زنانه (آزاد شدن یک تخمک از یک تخمدان)) می شود. این دارو همچنین با ایجاد تغییرات مخاط در دهانه رحم و جدار رحم، راه را برای رسیدن اسپرم به رحم سخت تر می کند تا […]

قرص های ضد بارداری

قرص های ضد بارداری

    قرص های ضد بارداری قرص های ضد بارداری یا کنتراسپتیو (Contraceptives) برای جلوگیری از بارداری های ناخواسته استفاده می شوند. ضد بارداری های هورمونی از یک یا چند هورمون جنسی زنانه مصنوعی ( استروژن و پروژسترون و یا فقط پروژسترون ) تشکیل شده اند. این هورمون های جنسی با مسدود کردن روند طبیعی […]

مارولون یا دزوسپتیو

دزوسپتیو Desoceptive

دزوسپتیو چیست؟ دزوسپتیو (Desoceptive) با نام تجاری مارولون (Marvelon) یک قرص نوع پیشگیری از بارداری می باشد. قرص دزوسپتیو شامل دو مواد تشکیل دهنده فعال به نام های اتینیل استرادیول (ethinylestradiol) و دزوژسترل (desogestrel) می باشد. این نسخه های مصنوعی همان هورمون های جنسی زنانه ، استروژن و پروژسترون هستند٬ اتینیل استرادیول یک نسخه مصنوعی هورمون […]

قرص یاسمین

یاسمین Yasmin

یاسمین چیست ؟ یاسمین به انگلیسی Yasmin ترکیبی از ( دروسپرینون و اتینیل استرادیول ) است که  مانع از تخمک گذاری ( آزاد شدن یک تخمک از یک تخمدان ) میشود و همچنین با تغییر در پوشش دهانه رحم راه را برای رسیدن اسپرم به رحم سخت تر و دشوار تر میکند . یاسمین به […]