Search

دسته: جراحی بینی

مراقبت بعد از جراحی زیبایی

مراقبت های بعد از عمل جراحی بینی

  یکی از نکات مهم در رسیدن به بینی مورد علاقه تان مراقبت های بعد از جراحی ست زیرا در این دوران زخم های ناشی از عمل باید روند بهبود را به طور مناسب طی کند.  این مسئله بدون مراقبت های کافی و جز با عمل کردن به توصیه های پزشک دست یافتنی نیست . […]

انواع بینی

آیا بینی گوشتی پس از عمل به حالت اولیه باز میگردد؟

این درست است که بینی استخوانی نسبت به بینی گوشتی پاسخ بهتری به عمل جراحی زیبایی میدهد ولی آیا تفاوت این دو را میدانیم؟ میتوانید تشخیض دهید بینی شما جزو کدام دسته است؟ هر بینی قوزداری بینی استخوانی نیست! در ساختار بینی هر چه از بالا به پایین می آییم نقش پوست در شکل دادن […]