وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Category

اخبار و تحقیقات پزشکی و سلامتی

محافظ اندوسکوپ‌ به بازار خواهد آمد

Medical News Today: شرکت تجهيزات پزشکي گيروس اعلام کرد محافظي براي دستگاه‌هاي اندوسکوپ توليد کرده است تا زماني که از اندوسکوپ براي ليزر درماني بافت‌هاي داخلي استفاده مي‌شود، ليزر انتهاي ديستال اندوسکوپ را آسيب نزند. اين پوشش مزيت ديگري…

کمک‌های فوری پزشکی توسط دولت کوبا

» کوبا، دوستی در پریشان حالی « درخواست کمک‌هاي فوري پزشکي از هرکجاي دنيا که باشند توسط دولت کوبا به خوبي پاسخ داده مي‌شوند در ماه اوت سال 2005، توفان کاترينا در جنوب ايالات متحده، ويراني‌هاي زيادي به بار آورد. گستردگي فاجعه خيلي زود…

مشکلات ژنتیکی نوزادان در فرانسه

منتظر تولد يک نوزاد بودن از جمله طولاني‌ترين زمان‌هاي انتظار يک مادر و پدر است اما اين 9 ماه زماني طولاني‌تر و پراضطراب‌تر مي‌شود که شما بترسيد، نوزادي که به دنيا مي‌آيد دچار مشکلي‌ ژنتيکي يا ريختي (شکلي) باشد. به گزارش دانشنامه…

خطاها و اشتباهات دانشجویان پرستاری

» دانشجوهای پرستاری مراقب باشند « موسسه طبابت باليني بي‌خطر به تازگي درباره خطاهاي دانشجويان پرستاري به بررسي و مطالعه پرداخته است. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که بسياري از اشتباهات دانشجويان پرستاري مشابه پرستاران حرفه‌اي است.…

جراحی کاتاراکت در دستان پزشکان غیرمتخصص

به تازگي در چين تعدادي پزشک غيرمتخصص آموزش داده شده‌اند تا بتوانند روي بيماران جراحي کاتاراکت انجام دهند. با توجه به کمبود نيروي متخصص در مناطق روستايي اين کشور، انجام اين عمل‌هاي جراحي در مناطق مزبور به وسيله تربيت و آموزش اين…

کمبود ويتامين B و شکستگي استخوان ران

تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد، سالمنداني که دچار کمبود ويتامين B هستند و يا ميزان نوعي اسيد آمينه به نام هموسيستئين در خون‌شان بالا است، ممکن است بيشتر در معرض خطر شکستگي استخوان ران باشند. به گزارش سلامتيران به نقل از خبرگزاري…

افراد سحرخیز، راننده های مطمئن تری هستند

محققـــان اســـپانیایی بـــا مطالعـــه بـــرروی افـــراد شـــب زنده دار، دریافتنـــد که آن‌ها صبح زود بعد وقتی ساعت ۸ صبح رانندگی می‌کنند٬ در مقایسه با ۸ شب ، نه تنهـــا عملکرد بســـیار بدی دارنـــد، بلکـــه کم توجه تر نیـــز می…

نواختن ساز موجب تیزهوشی در آینده می شود

آموزش موســـیقی در ســـنین کودکی، به تمرکز، کنترل احساســـات و ازبین بردن اضطراب افـــراد کمـــک می کنـــد. تمریـــن بیشـــتر بـــرروی ضخامـــت قشـــری از مغـــز کـــه بـــا عملکرد اجرایـــی، حافظه عملـــی، کنترل توجـــه، ســـازمان دهی…

مطالعه ، حافظه را عضلانی می کند!

محققـــان می گوینـــد بـــرای اینکـــه مغزتان تنبل نشـــود اگـــر فعالیت ذهنـــی خاصـــی نداریـــد،  بادقـــت تلویزیـــون تماشـــا کنیـــد و یـــا بـــه رادیـــو گـــوش دهیـــد. امـــا از این هـــا بهتـــر، مطالعه کـــردن اســـت،…

شربت سیر، درمان سرماخوردگی

ســـیر سرشار از آنتی اکســـیدان اســـت و اگر در دستور غذایی روزانـــه شـــما قـــرار گیـــرد، به ســـود سیســـتم ایمنـــی بدنتان خواهـــد بـــود؛ پـــس اگـــر ســـرماخوردگی بـــه ســـراغتان آمـــد، جوشـــانده ســـیر بنوشـــید. برای…