وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Category

اخبار و تحقیقات پزشکی و سلامتی

کمبود ويتامين B و شکستگي استخوان ران

تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد، سالمنداني که دچار کمبود ويتامين B هستند و يا ميزان نوعي اسيد آمينه به نام هموسيستئين در خون‌شان بالا است، ممکن است بيشتر در معرض خطر شکستگي استخوان ران باشند. به گزارش سلامتيران به نقل از خبرگزاري…

افراد سحرخیز، راننده های مطمئن تری هستند

محققـــان اســـپانیایی بـــا مطالعـــه بـــرروی افـــراد شـــب زنده دار، دریافتنـــد که آن‌ها صبح زود بعد وقتی ساعت ۸ صبح رانندگی می‌کنند٬ در مقایسه با ۸ شب ، نه تنهـــا عملکرد بســـیار بدی دارنـــد، بلکـــه کم توجه تر نیـــز می…

نواختن ساز موجب تیزهوشی در آینده می شود

آموزش موســـیقی در ســـنین کودکی، به تمرکز، کنترل احساســـات و ازبین بردن اضطراب افـــراد کمـــک می کنـــد. تمریـــن بیشـــتر بـــرروی ضخامـــت قشـــری از مغـــز کـــه بـــا عملکرد اجرایـــی، حافظه عملـــی، کنترل توجـــه،…

مطالعه ، حافظه را عضلانی می کند

وقتی که میشه داستانی مثل  Atonement  رو در یک فیلم دو ساعت و ده دقیقه ای دید , چرا باید همین داستان رو در کتابی با 371 صفحه بخونیم؟ مثل هر عضله ای مغز هم میتواند با تمرین قوی تر شود . دلیل علمی این نظریه این است که خواندن یک…

شربت سیر، درمان سرماخوردگی

ســـیر سرشار از آنتی اکســـیدان اســـت و اگر در دستور غذایی روزانـــه شـــما قـــرار گیـــرد، به ســـود سیســـتم ایمنـــی بدنتان خواهـــد بـــود؛ پـــس اگـــر ســـرماخوردگی بـــه ســـراغتان آمـــد، جوشـــانده ســـیر بنوشـــید.…

با ورزش به جنگ کمر دردهای اداری بروید

در اداره کار می کنید و روزی هشـــت ساعت پشـــت میز می نشینید و عصرها هم دو ساعت پای تلویزیـــون هســـتید، حتمـــا گمـــان می کنید باشـــگاه همـــه ایـــن بی تحرکی های شـــما را جبران می کنـــد! براســـاس مطالعـــات جدید، ایـــن…

جای میگو در سفره ایرانی ها خالیست

» خوراک سالم مردمان جنوب « قیمتش ارزان نیست. بوی ناخوشایند و ظاهرعجیبی هم دارد. با آن چشم های ریز سیاهش وقتی نگاه می کند، ترس برتان  می دارد که باید این موجود را نگاه کنید یا می توانید طرفش بروید و آن را کباب کرده و بخورید! غلاف…

سيگار و سرطان

براساس نتایج تازه ترین پژوهش ها، محققان به این نتیجه رسیده اند که استعمال سیگار، عامل حدود یک سوم از مرگ ومیرهای سرطان در آمریکاست؛ یعنی ۳ مرگ از هر ۱۰ مرگ. محققان آمریکایی معتقدند که حتی هر یک روز ترک زودتر سیگار می تواند به…

بی خوابی سوغات فناوری

تحقیقات جدید ثابت کرده  که نور ساطع شده از تبلت ها و سایر وسایل الکترونیکی می تواند با تضعیف عملکرد مغز باعث ایجاد اختلال در خواب ما شود. محققان دانشگاه هاروارد می گویند که هرچه زمان استفاده از تبلت یا تلفن های همراه، به زمان…

حمله سيگار به کروموزم مردانه

تحققیات جدید ثابت کرده امکان کاهش شدید و از بین رفتن سریع تر کروموزوم Y در بدن آقایانی که سیگار می کشند، بیشتر خواهد بود. براساس اعلام محققان آمریکایی، کروموزم Y به طور طبیعی با افزایش سن، به تدریج در بدن مردان از بین می‌رود.…