Search

دسته: دانستنی های سلامت

کفش پاشنه بلند

هیچ وقت با کفش پاشنه بلند ندوید

حتی اگر دیرتان شده٬ باز هم نباید با کفش پاشنه دار دنبال اتوبوس بدوید. محققان می گویند کافی است یکبار با کفش پاشنه بلند با عجله بدوید تا برای همیشه زانوهایتان آسیب ببیند. به گزارش دیلی میلی پژوهشگران می گویند: هرچه پاشنه کفش بلند ترباشد٬ فشار بیشتری به زانو ها می آید.

بینی مردان بزرگتر از زنان است

آیا بینی مردان بزرگتر از زنان است؟

محققان دریافتند که به طور معمول بینی مردان در مقایسه با بیمه زنان ۱۰درصد بزرگتر است که این بزرگی به علت وجود تفاوت هایی در ساختار فیزیکی و سطح انرژی مورد نیاز در دو جنس زن و مرد است. عموماً، توده عضلانی بدون چربی در مردان بیش تر از زنان است و این بدان معنی […]

تزریق شکر

تشخیص سرطان به وسیله تزریق شکر پیش از اکسن MRI

تزریق شکر پیش از انجام اسکن MRI و تشخیص سرطان به تازگی محققان روش جدیدی برای تشخیص سرطان کشف کردند که در آن پیش از انجام اسکن MRI، به بیمار شکر تزریق می شود.