رادیکال لاپاروسکوپیک پروستاتکتومی بدون استفاده از بخیه

 Sutureless Laparoscopic Radical Prostatectomy

دانلود مستقیم
نمایش آنلاین

جراحی رادیکال پروستاتکتومی به منظور برداشتن همه غده پروستات و برخی از بافت اطراف آن برای درمان سرطان پروستات است.