وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Tag

داروهای ضد هیپرلیپیدمی

سیمواستاتین Simvastatin

سیمواستاتین چیست؟ سیمواستاتین (Simvastatin) با نام تجاری زوکور (Zocor) در گروهی از داروها به نام HMG کوآ ردوکتاز ، و یا " استاتین  "  قرار دارد که سطح کلسترول "بد" ( لیپوپروتئین با چگالی کم یا LDL ) و تری گلیسیرید در خون را کاهش داده و…

آتورواستاتین Atorvastatin

آتورواستاتین چیست؟ آتورواستاتین (Atorvastatin) با نام تجاری لیپیتور (Lipitor) متعلق به گروهی از داروها به نام HMG کوآ ردوکتاز، و یا "استاتین." است که با پایین آوردن سطوح کلسترول "بد" (لیپوپروتئین با چگالی کم یا LDL) تری گلیسرید در خون را…

روزوواستاتین rosuvastatin

روزوواستاتین چیست ؟ روزوواستاتین (rosuvastatin) با نام تجاری کرستور (crestor ) در گروهی از داروها به نام HMG کوآ ردوکتاز، و یا "استاتین." قرار دارد این دارو سطوح کلسترول "بد" (لیپوپروتئین با چگالی کم یا LDL) و تری گلیسرید در خون…