Search

Tag: , , , , , , ,

Stribild

استریبیلد Stribild

استریبیلد چیست؟ استریبیلد (Stribild) شامل ترکیبی از داروهای امتریکیتابین (Emtricitabine) ٬ الویتگراویر (Elvitegravir) ٬ کوبیسیستات (Cobicistat) و تنوفوویر (Tenofovir) می باشد . کوبیسیستات ، الویتگراویر، امتریکیتابین و تنوفوویر از داروهای ضد ویروسی می باشند که از تکثیر سلول های HIV (ویروس نقص ایمنی انسان) در بدن جلوگیری می کنند؛ HIV باعث سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) یا همان […]

ritonavir

ریتوناویر Ritonavir

ریتوناویر چیست؟ ریتوناویر (Ritonavir) با نام تجاری نورویر (Norvir) در ترکیب با دیگر عوامل ضد ویروسی برای درمان عفونتHIV  به کار می رود . ریتوناویر یک دارو ضد ویروسی می باشد که مانع از تکثیر (HIV) ویروس نقص ایمنی انسانی در بدن شما می شود٬ این دارو یک مهار کننده پروتئاز HIV است که با مسدود […]

Atazanavir

آتازاناویر Atazanavir

آتازاناویر چیست؟ آتازاناویر (Atazanavir) با نام تجاری ریاتاز (Reyataz) یک داروی ضد ویروسی و مهار کننده پروتئاز HIV است که با مسدود کردن رشد و گسترش سلولهای (HIV) ویروس نقص ایمنی انسانی مانع از تکثیر آن در بدن شما می شود. آتازاناویر به همراه داروهای دیگر برای درمان HIV، که باعث سندرم نقص ایمنی اکتسابی […]

Raltegravir

رالتگراویر Raltegravir

رالتگراویر چیست؟ رالتگراویر (Raltegravir) با نام تجاری ایسنترس (Isentress) یک مهار کننده اینتگراز (Integrase) می باشد؛ رالتگراویر یک داروی ضد ویروسی است که مانع از گسترش (تکثیر) سلولهای HIV ( ویروس نقص ایمنی انسانی ) در بدن می شود و از رشد آنها جلوگیری می نماید . رالتگراویر از توسعه HIV و گسترش آن به […]

Darunavir

داروناویر Darunavir

داروناویر چیست؟ داروناویر (Darunavir) با نام تجاری پرزیستا (Prezista) یک مهارکننده پروتئاز (PRO-tee-ayz) است؛ داروناویر یک داروی ضد ویروسی است که از رشد و گسترش (تکثیر) سلولهای HIV ( ویروس نقص ایمنی انسانی ) در بدن جلوگیری میکند . داروناویر از توسعه عفونت HIV به سمت ایدز AIDS (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، جلوگیری می کند . […]