Search

Tag:

تایید داروی Invega Trinza برای اسکیزوفرنی

19 می 2015 – سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) داروی اینوگا ترینزا (Invega Trinza) با نام ژنریک پالی پریدون پالمیتات (paliperidone palmitate) اولین و تنها داروی اسکیزوفرنی (جنون جوانی) با فرم طولانی رهش (۴ بار در سال) را برای بزرگسالان مورد تایید قرار داد. «اینوگا ترینزا» از دسته داروهای آنتی سایکوتیک با اثر طولانی […]