وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Tag

دوچرخه سواری در کودکان

چگونه کودکان را به ورزش کردن تشویق کنیم؟

» بچه پاشو ورجه وورجه کن « دیگر خبری از آن خانه ها و مدرسه های بزرگ با حیاط های درندشت نیست. خبری از بدو بدو، گل کوچیک، گرگم و گله می برم، آلیسا آلیسا و بازی های پرتحرک کودکی های ما هم نیست. بچه های امروز، بچه های ایکس باکس و پلی…