وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Tag

رابطه زناشويي در بارداری

اگر همسرتان باردار است به این نکات توجه کنید

» چه کار کنیم؟ « بارداری همواره در فرهنگ ما مساله ای زنانه تصور شده است كه در آن زنان تجربيات متفاوتی از تغييرات هورمونی، عدم تعادل خلــق و تغيير در وضع ظاهر را تجربه م یكنند. معمولا مردان در اين ايام نقشی منفعل دارند و در بسياری…