Search

Tag: , , ,

پیچ خوردن مچ پا یا زانو

پیچ خوردن مچ پا یا زانو   شاید تا به حال مچ پا یا زانوی شما پیچ خورده باشد پیچ خورگی مچ پا یا زانو زمانی مانند سقوط , لغزیدن و یا تصادف رخ می دهد. در این صورت مفصل های پا یا زانو بیش از حد حرکت می کنند و در اصطلاح رباط کشیده […]