Search

Tag: , , , , , , , ,

IUD چیست

(Mirena (IUD پیشگیری از بارداری

دراین مطلب با وسیله میرنا یا IUD به طور مفصل آشنا میشویم “ Mirena یک وسیله پلاستیکی  Tشکل است که برای پیشگیری از بارداری توسط پزشک از طریق واژن ،داخل رحم قرار داده می شود.   Mirena نام ژنریک: لوونورجسترول داخل رحمی نام تجاری: lileta/Mirena /  / skyla Mirena   چیست؟ IUD شامل لوونورجسترول یک هورمون […]