Search

Tag: , , , , , , , , , , , ,

سونوگرافی تشخیص کودک

سونوگرافی چیست؟

در این متن موارد زیر را بررسی میکنیم : سونوگرافی چیست؟ کاربرد سونوگرافی در کجاست؟ سونوگرافی داپلر چیست؟ فرآند سونوگرافی چطور کار میکند؟ مراحل سونوگرافی؟ بعد  و قبل از سونوگرافی چه مواردی را تجربه خواهم کرد؟   سونوگرافی در سونوگرافی(تصویربرداری اولتراسوند) از امواج صوتی برای تولید تصاویری از داخل بدن استفاده می شود .  از […]

بهترین زمان برای مراجعه اولیه برای سونوگرافی

بهترین زمان برای مراجعه به سونوگرافی

   آموزش های دوران بارداری     قابل ذکر است که سونوگرافی جهت برررسی جنین که آیا اصلا حاملگی اتفاق افتاده و یا اینکه ایا در حاملگی رشد طبیعی جنین وجود داشته یا خیر انجام میشود. دکتر احمد سلطانی شیرازی در گفتگویی میفرماید: سونوگرافیNTجهت بررسی چین پشت گردن و بررسی استخوان بینی که این جهت رد یا […]