Search

Tag: , , , , , , , , , , , ,

سونوگرافی تشخیص کودک

سونوگرافی چیست؟

در این متن موارد زیر را بررسی میکنیم : سونوگرافی چیست؟ کاربرد سونوگرافی در کجاست؟ سونوگرافی داپلر چیست؟ فرآند سونوگرافی چطور کار میکند؟ مراحل سونوگرافی؟ بعد  و قبل از سونوگرافی چه مواردی را تجربه خواهم کرد؟   سونوگرافی در سونوگرافی(تصویربرداری اولتراسوند) از امواج صوتی برای تولید تصاویری از داخل بدن استفاده می شود .  از […]

بهترین زمان سونوگرافی

بهترین زمان برای مراجعه به سونوگرافی

   آموزش های دوران بارداری   قابل ذکر است که سونوگرافی جهت برررسی جنین که آیا اصلا حاملگی اتفاق افتاده و یا اینکه ایا در حاملگی رشد طبیعی جنین وجود داشته یا خیر انجام میشود. دکتر احمد سلطانی شیرازی در گفتگویی میفرماید: سونوگرافیNTجهت بررسی چین پشت گردن و بررسی استخوان بینی که این جهت رد یا وجود […]