Search

Tag: , , , , , , , ,

بیماری های واژن-مهبل

واژن و بیماری های آن را بشناسیم

در این مقاله به طور کلی به مبحث بیماری های واژن پرداخته شده و در مقالات دیگر به صورت جزی تر بیماری های واژن را خواهیم شناخت. اخطار : مطلب دارای تصویر نقاشی شده از واژن است (منبع تصویر : ویکیپدیا) . لطفا در دیدرس کودکان قرار ندهید . واژن یا مهبل چیست؟ مَهبَل یا واژن یا زِهراه یا زهدان‌راه یا نیامه مجرایی به طول […]