وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

پوسیدگی دندان با رفتار خشونت آمیز

0

مطالعه نشان داده است  که به ازای هر افزایش در سطح خشونت والدین تعداد دندان های پوسیده در زنان 3.5 و در مردان 5.3 و در بچه ها 1.9 عدد بیشتر بود.

نویسنده مقاله یعنی دکتر Michael Lorber از کالج دندانپزشکی دانشگاه نیویورک میگوید خشونت بالا در خانواده بجز تاثیر در رعایت بهداشت دهان و دندان توسط افراد خانواده و بجز تغییر در عادات غذایی آنها ( بصورت مصرف بیشتر مواد قندی و حاوی کربوهیدرات) میتواند بر روی سیستم ایمنی آنها هم موثر باشد و همه اینها میتوانند موجب افزایش پوسیدگی دندان ها شوند.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*