اجباری بودن غربالگری زوجین

0

ریاست اداره ژنتیک وزارت بهداشت گفت :  بر اساس قانون، غربالگری ژنتیکی زوجین در زمان ازدواج اجباری است تا افراد ضمن آگاهی از موقعیت خود نسبت به ادامه روند مراحل ازدواج اقدام کنند . همچنین هیچ اجباری در انجام مشاوره‌های ژنتیک وجود ندارد . وی نقش مشاوره‌های ژنتیک را در گسترش پوشش خدمات ژنتیک زمان ازدواج، بسیار مهم و اساسی دانست.

زمانی به دلیل اینکه خانواده‌ها با مشکل خانوادگی روبرو بودند، میگفتیم که شما راهی برای ازدواج و زندگی مشترک ندارید، اما در حال حاضر، چندین راه برای داشتن ازدواج و فرزند سالم به زوجین پیشنهاد می‌شود. این موضوع کمک و حمایت بزرگی برای آنهاست و اگر خانوادهای بخواهد فرزند سالمی داشته باشد، مانعی برای آن وجود ندارد.

تنها برخی از خدمات ژنتیک تحت پوشش بیمه قرار دارند. البته در هیچ کجای دنیا از جمله ایران، پوشش یکباره خدمات ژنتیک قابل انجام نیست و این توقع بسیار زیادی است. برای افزایش پوشش بیمه خدمات ژنتیک، ابتدا باید اولویتها را مشخص و از انجام آزمایشهای بی مورد پرهیز کنیم و به حداقل رسانیم تا بیمهها از این راه منتفع شوند و منابع صرفه جویی شده را به پوشش خدمات مورد نیاز بیماری های در اولویت، اختصاص دهند.

سماوات در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت ملزم به غربالگری ژنتیکی در زمان ازدواج شده و در صورت نیاز، باید مشاورههای ژنتیک انجام شود. در این راستا هزینه زوجین بی بضاعت توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تقبل می‌شود؛ بنابراین افراد بی بضاعت نیز در این زمینه حمایت خواهند شد.

سماوات با بیان اینکه غربالگری ژنتیک زمان ازدواج، به تنهایی هرگز نمی‌تواند معلولی‌تها را کاهش دهد، افزود: غربالگریهای ژنتیک باید در دوران مختلف زندگی مانند زمان ازدواج، حاملگی، نوزادی، کودکی و میانسالی انجام شود تا بیماری های ژنتیکی کاهش پیدا کنند.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد