ارتباط باکتری های روده و افسردگی؟

0

در تحقیقات جدید دانشمندان نشان داده اند که در جوندگان باکتری های روده در رفتار مرتبط با افسردگی تاثیر گذارند .

محققان متوجه شدند که استرس , میزان نوعی از  باکتری های روده را در تعداد خاصی از موشهای یک آزمایش افزایش داده و این باکتریها به طور واضح باعث تغییر رفتار این موشها به سمت افسردگی شده اند .

سپس محققان باکتریها را از موشهای تحت تاثیر به موشهای دیگر (مقاوم به استرس) منتقل کرده و پس از مدتی علایم افسردگی در موشهای دسته دوم نیز مشاهده شد .

موشهای دسته اول پس از قرار گرفتن در معرض استرس دچار افزایش میزان باکتری به نام Clostridia  شدند که احتمالا مقصر اصلی در این مشکل است .

یافتن درمانهای جدید بر اساس تغییر میزان باکتری های روده میتواند باعث پیشرفت بزرگی در درمان افسردگی و همینطور سایر مشکلات روانپزشکی باشد .

این متن خلاصه مقاله زیر بود .

آدرس مقاله کامل انگلیسی
:https://www.chop.edu/news/transplanting-gut-bacteria-alters-depression-related-behavior-brain-inflammation-animals
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد